Binnendemuren

headermetnaam1

Sinds het begin van de beperkte invoering van de Basiswet, ook de wet Dupont genaamd, in januari 2007, is er heel wat verwarring gerezen omtrent de correcte invoering van art. 108. Artikel dat het “onderzoek aan de kledij” omschrijft en indien nodig, een ‘fouillering op het lichaam’ omschrijft. Voor de volledigheid geef ik dat bewuste artikel hier nog eens weer.......

Eucharistieviering vanuit ’Leuven-Centraal’

Geplaatst door onze redactie op vrijdag 4 juni 2010 om 10:15u

VRT Radio 1 zendt op hetzelfde ogenblik de eucharistieviering uit vanuit de Sint-Andrieskerk in Balen.

De Kamer heeft de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtpositie van de gedetineerden (BGRG) aangenomen op 2 december 2004. Het was een historische dag en parlementsleden uit de meerderheid en de oppositie onderstreepten dit ook tijdens de plenaire vergadering. De opdracht was dan ook niet min geweest: de rechtpositie van gedetineerden was gedurende lange tijd sterk onderontwikkeld en vooral zak van de uitvoerende macht. Het proces om dit euvel te verhelpen startte in 1996 toen de toenmalige minister van Justitie Stefaan de Clerck professor Lieven Dupont de opdracht gaf en voorontwerp van beginselwet uit te werken. In september 1997 (!!) rondde Dupont zijn werkstuk af. Daarna boog de commissie “Basiswet gevangeniswezen en rechtpositie van gedetineerden” zich over de proeve van voorontwerp en leverde eind februari 2000 een omstandig verslag af. Vervolgens was het nog vele jaren wachten alvorens het Parlement de stukken vertaalde tot de basiswet zoals we die nu kennen en die op 1 februari 2005 in het Belgische Staatsblad (BS) verscheen (Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden).

Volgende problemen:

Er zijn hier pro’s, doch ook veel contra’s!

Na 1 week had ik al een mono cel. Vergeet de verhaaltjes van ‘grotere’ cellen. Cellen van 3,5 x 3,5  -  vierkantig! Dus..... Wel alles proper, kunststof in frisse kleuren (groen, okergeel, papegaaigroen, paprikarood, je wordt er zowaar vrolijk van..). Soms waan ik me in de flower-power van Andy Warhol!

Maar alles is proper, vrij nieuw, afgewassen en afwasbaar. Grote koelkast op cel. Mooie industriële naadloze vloer, mooie boekenkast van nieuwe keukenpanelen.

Penitentiaire instellingen hebben uit hun aard een besloten karakter en hierdoor ook een hoog black box gehalte. Daarnaast dreigen de individuele rechtsbelangen van veroordeelden steeds te moeten wijken voor inrichtingsbelangen en het primaat rust veiligheid en regelmaat.

Naar aanleiding van onrechtmatige inbreuk door een penitentiaire beambte op een pc van een gedetineerde wordt melding gemaakt aan de commissie van toezicht.

Eind 2009 overlijdt een medegedetineerde onder verdachte omstandigheden.

Vooraf gingen chronische pesterijen van penitentiaire beambten en het niet verlenen van directe hulp door het gevangenispersoneel aan een medemens zijn dan ook in deze zeer opvallende gebeurtenissen.

"Geïnterneerden kwijnen nog altijd weg in de vergeetputten van de Belgische gevangenissen. Geesteszieken worden slechter behandeld dan huisvuil", een noodkreet van één van de topmagistraten van België. De vraag rest waarom zit er dan nu weer een recordaantal geïnterneerden vast? Hoelang moet men de alarmbel nog luiden voordat dit alom jarenlang bekende probleem wordt aangepakt? En waarom zijn er op bepaalde plaatsen in België relatief meer gevaarlijke gestoorden dan op andere plaatsen.

Een jongeman van rond de 30 jaar met psychische stoornissen, die wegens kleine diefstallen en drugsfeiten is in het gevangeniscircuit  terecht gekomen.

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start