Binnendemuren

headermetnaam1

 

De rol van de openbare aanklagers, procureur, mag niet worden vergeten. Advocaten van algemeen belang, het Openbaar Ministerie, echter met een groot verschil: de leden van het Openbaar Ministerie genieten veel minder autonomie dan de leden van de advocatuur.

In Belgie zijn geen vereisten gesteld aan gevangenbewaarders . Een summier ingangsexamen is voldoende.

De bezoekfaciliteiten die geboden worden voor kinderen met ouders achter tralies verschilt van instelling tot instelling.

De jeugdinstellingen liggen te ver van de grootsteden waardoor de band van de jongeren met hun familie wordt doorgeknipt .

Justitie heeft een hoofdbegeleider nodig , een crisismanager , een HRM (human resource manager) , die met een grove borstel de stal uitmest en ontsmet .

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft beslist dat in Belgie de assisenjury haar uitspraak moet motiveren

Eind Mei 2009 spreekt een Antwerps strafrechter een man vrij voor diefstal van een gps toestel. Toch twijfelde de rechter niet aan de schuld van de man , maar omdat de man een eerdere celstraf niet had moeten uitzitten .Als alternatieve straf zou aan een werkstraf gedacht kunnen worden.

Er moet controle bestaan op het rechtmatige verloop van onderzoeksdaden en het resultaat moet dan ook voorwerp kunnen uitmaken van een debat

Het lijkt wel of de gevangenis en haar bewoners voor allerlei proefjes en culturele manifestaties gebruikt worden.

De schone kunsten, het theater, een fotoboek, kortom naast een batterij hulpvoorzieningen zoals een psychosociale dienst, beschermcomité, herstelbemiddeling,... is er dus ook een variatie aan meestal éénmalige kunstenaarsexpressies, waarbij gedetineerden betrokken kunnen worden.

Paul Marchal meende onlangs dat gedetineerden tijdens hun detentietijd een financiële bijdrage moeten leveren; niet aan de overheid, en ook niet naargelang hun inkomen. Maar de gedetineerden zouden a rato van hun straf geld moeten storten in een fonds voor slachtofferhulp.

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start