Binnendemuren

headermetnaam1

Het lijkt wel of de gevangenis en haar bewoners voor allerlei proefjes en culturele manifestaties gebruikt worden.

De schone kunsten, het theater, een fotoboek, kortom naast een batterij hulpvoorzieningen zoals een psychosociale dienst, beschermcomité, herstelbemiddeling,... is er dus ook een variatie aan meestal éénmalige kunstenaarsexpressies, waarbij gedetineerden betrokken kunnen worden.

Paul Marchal meende onlangs dat gedetineerden tijdens hun detentietijd een financiële bijdrage moeten leveren; niet aan de overheid, en ook niet naargelang hun inkomen. Maar de gedetineerden zouden a rato van hun straf geld moeten storten in een fonds voor slachtofferhulp.

Penitentiar verlof is nodig om de reintegratie van de gevangene in de maatschappij voor te bereiden .
Elke gevangene die definitief veroordeeld is, kan penitentiair verlof aanvragen voor hij in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling . Voor degene die voor de eerste keer veroordeeld zijn ,is voorwaardelijke invrijheidstelling dus mogelijk na eenderde van hun straf te hebben uitgezeten , voor recidivisten na tweederde.

De veroordeelde Q. al anderhalve maand spoorloos nadat hij niet terugkeerde naar de gevangenis na penitentiar verlof . Een nieuwe tegenslag voor de Minister van Justitie

Er zit gewoon teveel volk in de Belgische gevangenissen . Dat heeft ondermeer te maken met het feit dat er nogal losjes om wordt gesprongen met de wet op de voorlopige hechtenis .

In het afgelopen assisenjaar moesten de diverse hoven van Belgie toch weer uitspraken doen in diverse zaken , de één al meer bekend voor het grote publiek dan de andere .


De Basiswet stelt de effectuering van geformuleerde rechten aangaande het regime afhankelijk van mogelijke veiligheidsrisico's die het met zich mee kan brengen. In de Basiswet wordt ook voorzien in de mogelijkheid tot plaatsing in een zgn. " individueel bijzonder veiligheidsregime "( art. 116 - 118 van de Basiswet )

De cellen zijn te klein , er is geen water of geen toilet en er is weinig toezicht.

Een onderzoek moet zowel á charge als á decharge ( zowel voor als tegen) worden gevoerd.
Als iemand in voorlopige hechtenis wordt genomen is het goed om zo snel mogelijk onderzoek te doen dat de (on)schuld van de verdachte kan bewijzen . Een gulden regel ?

Over het algemeen kan gesteld worden dat volhouden "onschuldig " veroordeeld te zijn , automatisch resulteert in een aanzienlijke strafverlenging, bovenop de termijn waarop een gedetineerde in voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) kan worden gesteld

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start