Binnendemuren

headermetnaam1

In de Leuvense Hulpgevangenis worden dagelijks 2 tuchtrapporten opgesteld voor gedetineerden die zich intern misdragen. Het gaat vooral over geweld en verboden gsm- en drugsgebruik en –bezit.

Het aantal gedetineerden in Belgische gevangenissen is met 530 gedaald ten opzichte van juni dit jaar. Alhoewel de overbevolking in de instellingen nog altijd groot blijft, lijkt de sterke daling op een trendbreuk te wijzen.

Slechts 19 procent van de tuchtrapporten die in de Leuvense hulpgevangenis worden opgesteld, leidt tot een tuchtprocedure. Dat blijkt uit de scriptie van de Leuvense studente rechtspraktijk Lore Neijens. Het gaat om het eerste onderzoek sinds 2011, toen er een duidelijk kader kwam voor de rechten en plichten van gedetineerden.

Vragen over de strafuitvoering in België zijn er meer dan genoeg, doch ik had bij deze graag willen beperken (voorlopig) tot de zogenaamde voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), de uitgaansvergunning (uv), het penitentiair verlof (pv) en de onduidelijkheid die hierover ontstaat door interviews die de minister van justitie geeft, en de mededelingen die ze in dit verband deer op meerdere studie;- en informatiedagen.

 

Marc Dutroux weigert zijn haar nog te laten knippen: vijftien euro voor de gevangeniskapper vindt hij te veel. Maar geld verdienen achter de tralies kan voor de meeste gevangenen, al was het maar om het op precies dezelfde plek weer uit te geven aan snoep, sigaretten of dvd's. ‘Op dit moment is de serie “Clan” nogal in trek.'

Gemiddeld tussen de honderd en tweehonderd euro per maand, en tijdens een uitzonderlijke topmaand maximaal vierhonderd euro. Van werken in de gevangenis wordt een mens niet rijk, al zijn de mogelijkheden om er geld te spenderen bijna even talrijk als in de buitenwereld.

Ik zit in het Penitentiair Centrum Brugge (België), bijgenaamd de 'vergeetput van Vlaanderen'. Hier gebeurt er weinig tot niets! De diensten waar je toch enige houvast van verwacht, zijn te laks en je merkt steeds een vijandige sfeer. Zelfs met documenten en officiële stukken ben je nog een leugenaar, de 'fantast' die hen iets wijs wil maken. Je moet 3 tot 4 weken wachten op een reactie op je ingediende rapportbriefje. Bij dringende zaken, wanneer je onmiddellijke actie verwacht, krijg je het antwoord: Oh, geen rapportbriefje gekregen. Of: niets gezien. Mails en faxen van de advocaat aan het adres van de directie blijven onbeantwoord. Men kan dus het beste proberen zelf alles te regelen en gepaste oplossingen te zoeken. Vandaar ook dit schrijven, deze oproep.

 

Gedetineerden die in de 150 jaar oude gevangenis van Leuven Centraal zitten, zijn veel meer tevreden dan hun ‘collega's' in de 21ste-eeuwse inrichtingen van Hasselt en Ittre.

 

  

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gaat in Vottem een aparte vleugel voor criminele illegalen oprichten. Die veroorzaken namelijk nogal wat problemen met de andere bewoners van het Luikse gesloten asielcentrum.

Handige links

U bevindt zich hier: Start Rechtbank Strafinrichting