Welkom op binnendemuren.be
Gedetineerden België

 

 

Welkom op de binnendemurenwebsite over gedetineerden in Belgë.

Deze website is bedoeld om u te informeren over alles wat samenhangt met het gevangeniswezen in België.

 

De manier waarop een samenleving het strafbeleid en de strafprocedures organiseert, bepaalt of ze wel of niet fatsoenlijk is. Ook criminelen hebben recht op elementair menselijk respect. Gemeten aan deze vorm van de filosoof Margalit presteert België ondermaats, ondanks dat reeds veel werk is gebeurd voor een noodzakelijke inhaalbeweging, en binnendemuren wil hieraan bijdragen.

 

binnendemuren is een niet-georganiseerde en niet commerciële website opgesteld door en vóór gedetineerden en belangstellenden. De website is ontstaan op initiatief van gedetineerden in Belgische gevangenissen.

 

Via binnendemuren worden op een constructieve wijze o.a.(gemeenschappelijke) problemen aan de kaak gesteld, die zich afspelen (of afspeelden) gedurende het gehele traject van het verblijf in de gevangenis, dit wil zeggen vanaf het moment van de vrijheidsontneming tot het moment van vrijlating.
Het is zeker niet de bedoeling om via deze website personen na te wijzen, te beledigen of in een kwaad daglicht te stellen !!!!

 

binnendemuren is een site waar gedetineerden en ex-gedetineerden, belangstellenden en -hebbenden, indien gewenst anoniem, hun verhalen en anekdotes kwijt kunnen waar ze elders niet mee terecht kunnen en/of konden. Tevens biedt de website de mogelijkheid informatie te vinden aangaande rechten van gevangenen, wetgevingen en hulporganisaties .....

 

Doelstellingen

binnendemuren wil mede een positieve uitlaatklep zijn voor mensen die niet of nauwelijks met het gerecht en/of de gevangenis te maken hebben gehad, op een coöperatieve wijze. Bewust trachten te maken en te informeren over wat zich afspeelt binnen de gevangenismuren. ( Anonieme) anekdotes vanuit de gevangenis van gedetineerden en ex- gedetineerden aangaande de toegepaste regels en regimes. Hoe de al dan niet bestaande regels worden geinterpreteerd door de directies en beambten. De absurditeiten die zich binnen de muren afspelen en ( nog steeds ) de wantoestanden die in sommige ( Belgische ) gevangenissen bestaan. Verhalen en anekdotes waarmee ( ex-) gedetineerden ( anoniem uiteraard ) elders niet terecht kunnen en/of konden. Reacties op uitzendingen van radio en tv en recht van antwoord op publicaties.

 

binnendemuren wil een hulpbron zijn voor iedereen, waar informatie gevonden kan worden omtrent wetgeving, literatuur aangaande gevangenis en gevangeniswezen, detentie binnen en buiten de gevangenis. Met waardevolle adressen, e-mailadressen en verwijzigingen naar nuttige websites die betrekking hebben op het beoogde doel. Het bewustzijn is zeker aanwezig dat informatieverstrekking nooit volledig zal en kan zijn!

 

binnendemuren wil via het aandragen van actuele in situ informatie aan beleidsmakers de mogelijkheid bieden om hun mening en beslissingen kracht bij te zetten om noodzakelijke hervormingen van het gevangeniswezen ( o.a.strafrecht, strafprocesrecht, Basiswet en Wet rechtspositie ) door te kunnen voeren.

 

Contact

Het is mogelijk om je eigen ervaringen in de gevangenis of met justitie op de website te laten plaatsen.
Ook kunnen artikelen op de website van commentaar en/of aanvullingen worden voorzien. Ongepast commentaar zal worden verwijderd.

Reageer per brief naar het postadres  vermeldt onder Contact of stuur een e-mail ( u vindt het invulformulier hiervoor ook onder Contact )om deze website een waardevol hulpmiddel voor belanghebbenden te laten zijn.

Anonimiteit is geboden ( behalve wanneer u dit zelf expliciet aangeeft, dan wordt uw naam of pseudoniem vermeld op de website ).

Indien gedetineerden dit wensen ( door dit eenvoudig te vermelden in hun correspondentie ), kunnen reacties op hun ingezonden stukken worden doorgestuurd naar betreffende gedetineerde.

P.S. Alle artikelen op deze website zijn geschreven door gedetineerden of overgenomen al dan niet in aangepaste vorm uit tijdschriften zoals bijvoorbeeld het tijdschrift  FATIK. Persoonsgerichte artikelen uit tijdschriften zijn door de gedetineerden soms in algemene vorm aangepast en daarna ingestuurd om de privacy van de gedetineerde medemensen te beschermen en daarna door beheerder geplaatst. De bedoeling van deze website is om artikelen in het belang van gedetineerden en hun naasten overzichtelijk bij elkaar te zetten en zodoende blijvend toegangelijk te houden voor de lezers.  

 

OPROEP i.v.m. supportgroep

De "supportgroep"zijn experten/specialisten (de één met al meer ervaring dan de ander) van verschillende disciplines (maatschappelijk werk, recht, slachtofferhulp,...) die de webbeheerder als vrijwillger bijstaan met het beantwoorden van vragen  (gesteld via de website of via direct contact met beheerder) aangaande diverse (rand)facetten in en rond de gevangenis. Het is de bedoeling dat in deze supportgroep verscheiden "disciplines"aanwezig zijn. Wat in deze groep geschreven wordt zal alleen zichtbaar zijn voor leden van de groep. De tijd per maand die u hieraan kwijt bent zal ons inziens ruw geschat 15 tot 30 minuten bedragen.

Indien u denkt actief te kunnen bijdragen aan deze supportgroep gelieve dan contact op te nemen via het contact formulier.

Alleen door bundeling van krachten is het mogelijk het logge apparaat "Justitie "geheten, wellicht beetje bij beetje in beweging te krijgen en het mede te helpen de goede richting in te slaan.