Binnendemuren

headermetnaam1

Op 11 april 2016 wordt in de gevangenis van Hasselt  een hoog beveiligde afdeling voor geradicaliseerde definitief veroordeelde gedetineerde,
waar niet gecommuniceerd kan worden met anderen gedetineerde, ter voorkoming van beïnvloeden van mede gedetineerde en uitbreiding radicalisering.
Er is plaats voor maximum 20 gedetineerden.

Het Belang van Limburg 20160321

 

Een ex-gedetineerde is door de politiediensten opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor vrijheidsberoving van zijn vriendin
( bedreiging en opsluiting). De man, veroordeeld tot in totaal bijna 30 jaar cel was in december 2014 om medische redenen vrijgelaten en had toen gezworen nooit
meer terug te zullen keren naar de gevangenis.

De Standaard 20160321

Volgens de minister van Justitie valt de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB) niets te verwijten in een zaak van één van de zelfmoordterroristen in zaventem.
et proces om tot Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) te komen had twee jaar geduurd en de wet werd gerespecteerd.
De Minister van Justitie bevestigde dit maar ging vanwege de scheiding van de machten niet in op de beslissing van de SURB.
Het parket had echter moeten reageren toen de man in kwestie medio 2015 niet meer kwam opdagen op afspraken met de justitieassistente.
De wet bepaald dan dat het Openbaar Ministerie (OM) tot een voorlopige aanhouding kan beslissen, wat inhoudt dat de man direct zou worden geseind
; echter dit initiatief genomen.

De Standaard 20160326

Een mens kan verbeteren; wie zich goed gedraagt in de gevangenis mag beloond worden.
En bovendien is het met het oog op re-integratie vaak beter gedetineerde begeleid in vrijheid te stellen 
( dit is de basisgedachten van de Wet-Lejeune ui 1888!! ) Het restant word niet kwijtgescholden; wie de voorwaarden schendt moet alsnog de rest uitzitten.
Met éénderde is België zowat het soepelste land van Europa*
Midden jaren '90 kwam aanvullend de Wet op de voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) en de invoering van de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB) moest de 
controle garanderen.  In 2012 werd de Wet op de VI aangepast; iemand tot 30 jaar of levenslang veroordeeld moet minstens de helft van de straf uitzitten
en voor de zwaarste gevallen ( 30 jaar + TBR - Ter Beschikking Regering - of levenslang + TRB ) SURB met 5 rechters die unaniem moeten beslissen.
De regering Michel heeft opnieuw een verstrenging voorzien; een beveiligingsperiode voor de zwaarste gevallen waarbij geen VI is voorzien.

Bron De Standaard 20160330

* Wat er echter bijna nooit vermeld wordt is de uitgesproken straf (maat) door de rechter voor vergelijkbare feiten in de landen van Europa. Te melden hier dat
België zeker niet bij de meest soepele landen kan worden gerekend - eerder het tegenovergestelde!

Bron: x1 20160331

De staatsveiligheid volgt het probleem van de radicalisering in de Belgische gevangenissen nog maar twee jaar op, terwijl er in 2006 al een protocolakkoord was.
dat blijkt uit een rapport van Comité 1. Het akkoord werd jarenlang verwaarloosd omdat de dienst zelf besloot dat het gevaar voor moslimextremisme in de gevangenissen " eerder beperkt" was. 
Het Comite 1, dat de inlichtingendiensten controleert, betwijfelt de conclusie. De staatsveiligheid baseerde zich vooral op de buitenlandse studies en minder concreet op de Belgische gevangenissen.
Sinds 2014 stelt Staatsveiligheid fiches op voor elke gevangene die op de terrorismelijst van het gevangeniswezen staat.

Het Laatste Nieuws 20160404

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FCP) te Gent heeft momenteel nog 22 vacatures voor verpleegkundigen openstaan, 
maar vind geen geschikte kandidaten voor de "specifieke" functies.
In het centrum werken ongeveer 240 zorgverstrekkers en zestig personeelsleden in ondersteunende diensten voor 264 patiënten.
Volgende de Zorginspectie kan het FCP niet garanderen dat er elke shift minstens één verpleegkundige per afdeling is; ' nochtans een vereiste in psychiatrische ziekenhuizen'.
Ook de nachtelijke bezetting is ruim onvoldoende en het is problematisch dat niet alle therapeutische assistenten het passende diploma hebben.

De Standaart 20160406

Het Hof van Cassatie (HvC) besliste in 2015 dat de veroordeling van een vrouw verbroken moest worden en het assisenproces moest worden overgedaan.
En dit nadat België door het Europees Hof in Straatsburg op de vinger was getikt; in de veroordeling had moeten staan waarom de jury de vrouw schuldig vond.
De "motivatie" was bij de veroordeling in 2008 nog niet verplicht, sindsdien is ze wel ingevoerd. Over de grond van de zaak ( schuld of onschuld ) 
heft HvC geen uitspraak gedaan, dat is aan de nieuwe assisenjury. 

Het Belang van Limburg 20160409

Boek :            Onopgeloste moorden in Belgie
Auteur :          Luc Schoonjans          
Uitg. + jaar :   Borgerhoff, Gent 2011
ISBN nr :        978 90 8931 214 3

Boek :            De Kroongetuigen 2
Auteur :          Luc Schoonjans          
Uitg. + jaar :   Borgerhoff, Gent 2016
ISBN nr :        978 90 8931 6059

Boek :            Discipline, toezicht en straf -De geboorte van de gevangenis
Auteur :          Michel Foucault          
Uitg. + jaar :   Historische Uitgevrij, Groningen, 2010 ( 6de druk )
ISBN nr :        978 90 6554 021 8
NUR:             730/820

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ( EHRM ) in Staatsburg heeft België op 2015 - 11 - 17 veroordeeld
tot het betalen van 42000 Euro voor het gevangenisregime waaraan hij is onderworpen geweest.
De betrokkenen, meermaals een spookbeeld voor cipiers werd meer dan 40 maal van gevangenis binnen België overgeplaatst.
Het Hof oordeelde dat er getalmd werd met het opleggen van een therapie terwijl betrokkenen an het syndroom van Ganser ( gevangenispsychose ) zou lijden.
Die elementen met de weigering om een aanpassing door te voeren aan de straf ondanks de negatieve evolutie van zijn gezondheid, hebben 
"bij de veroordeelde een achteruitgang kunnen veroorzaken. Die achteruitgang ging verder dan de onvermijdelijke late van lijden die inherent is aan de opsluiting"

Het Laatste Nieuws 20151118

Een man die in maart 2015 een moord pleegde heeft zich in de week van 16 november 1.1 verhangen in de gevangenis 
enkele dagen voor een nieuwe ondervraging. Nochtans werd hij goed in de gaten gehouden en werd hij elk kwartier gecontroleerd, 
nadat hij al een zelfmoordpoging ondernam. Door de zelfmoord stopt het onderzoek en komt er geen proces.

Het Laatste Nieuws 20151119

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start