47.000 dossiers geopend in 3 jaar, minister wil even strenge aanpak

Van hoogbejaarde winkeldieven of andere ‘Benidorm Bastards’ kijkt de politie steeds minder op. Het aantal 65-plussers dat verdacht wordt van criminele feiten is sinds 2003 met een kwart gestegen. De jongste drieënhalf jaar opende het parket maar liefst 47.096 zaken tegen criminelen van meer dan 65 jaar. Senator Guido de Padt pleit voor aangepaste regels voor de aanpak van oudere daders en een seniorengevangenis, maar dat ziet minister Turtelboom niet zitten.

Paralel met de veroudering van de bevolking is ook de criminaliteit in snel tempo aan het vergrijzen, zo blijkt uit cijfers van het College van procureurs-generaal. Tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2011 openden de parketten 47.096 correctionele zaken waarbij één of meerdere vermoedelijke daders ouder zijn dan 65. “Dat is veel en niet veel” zegt senator Guido de Padt (Open VLD) die de gegevens opvroeg. “Aan de ene kant gaat het ‘maar’ om 3 procent van alle strafzaken, aan de andere kant gaat het toch om meer dan 30 dossiers per dag”.

Meer nog dan het aantel dossiers is de stijging van de correctionele zaken met oudere verdachten frappant. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) is het aantal verdachten van criminele feiten van 65 jaar en ouder tussen 2003 en 2011 met een kwart toegenomen. Bij de verdachten van meer dan 75 jaar is de stijging zelfs nog méér uitgesproken. Het overgrote deel van die verdachten zijn Belgen. Als er al eens oudere buitenlanders vervolgd worden om strafzaken, dan zijn het voornamelijk Italianen, Nederlanders en Fransen. Driekwart van die oudere criminelen zijn mannen, merkt Turtelboom nog op.

In de boeien

Ouderen maken zich volgens de gegevensbank van het College van procureurs-generaal vooral schuldig aan slagen en verwondingen, stalking, wapenbezit en bedreigingen. Al is het aantal zeventigplussers dat betrapt wordt op diefstal in 5 jaar tijd met 50% gestegen. Het aantal stelende zestigplussers is in België zelfs met 71% gestegen in 5 jaar tijd, zo blijkt uit een studie naar seniorencriminaliteit in Europa van Miranda van Turenhout en Toon van der Heijden in opdracht van het Nederlandse openbaar ministerie.

“We stellen inderdaad vaker vast dat we iemand van 60 of 70 jaar moeten oppakken voor winkeldiefstal”, zegt korpschef Kristof de Fauw van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. “Zo’n verdachten vergen eigenlijk een andere aanpak. Heeft het bijvoorbeeld wel zin om een zeventiger in de boeien te slaan als hij betrapt werd op winkeldiefstal? Zo iemand zal toch niet gauw uit de combi springen?”.

Vervroegd vrij

Ook in de Belgische gevangenissen doet de vergrijzing haar intrede. Zaten er in 2006 nog 113 gedetineerden van meer dan 65 jaar in een Belgische cel, dan waren dat er al gemiddeld 143 in 2010 en in de zomer van 2011telde Justitie 153 pensioengerechtigde bajesklanten. “Die groep vraagt een aangepaste behandeling”, zegt Guido de Padt. “Niet alleen bij de arrestatie maar ook bij het verhoor of de bestraffing”. De Padt wijst erop dat Italië bijvoorbeeld niet toelaat dat zeventigplussers in voorhechtenis worden genomen. “In Spanje hebben ze meer mogelijkheden om vervroegd vrij te komen en in Frankrijk kunnen criminelen van ouder dan 65 geen vervangende celstraf opgelegd krijgen”.

Uitzonderingen

De Padt pleit daarom voor uitzonderingen in het strafrecht voor senioren of zelfs voor de oprichting van een seniorengevangenis. Maar dat ziet justitieminister Turtelboom niet zitten. “Er lijkt me geen noodzaak te bestaan om de bestaande strafwetgeving aan te passen” zegt zij. “Een rechter kan trouwens nu al de leeftijd in overweging nemen als een verzachtende omstandigheid voor bepaalde misdrijven”.

BRON: HLN 13-4-2012