Minister van Justitie belooft om nog deze regeerperiode 12 nieuwe familierechtbanken op te richten.

BRUSSEL / De minister van Justitie wil snel werk maken van de oprichting van zogeheten ‘familierechtbanken’. Ze legt zich een ambitieuze timing op: ‘Tegen 2014 zullen de gespecialiseerde rechtbanken een feit zijn.’

Familietwisten, adopties, echtscheidingen en alimentaties zitten nu verspreid over de vredegerechten, de rechtbanken van 1ste aanleg en de jeugdrechtbanken. Dat moet efficiënter, vindt de minister. Eén familie krijgt één dossier en zoveel als mogelijk één magistraat’, aldus Turtelboom.

De nadruk ligt op verzoening en bemiddeling. Er zullen speciale kamers gemaakt worden waar mensen onder leiding van een rechter tot een definitieve schikking kunnen komen, op eender welk moment in de procedure. In vergelijking met de buurlanden worden in België nog bijzonder veel familiale conflicten voor de rechtbank, terwijl er manieren zijn die minder leed berkkenen.

Ook wordt het verhoor van minderjarigen geharmoniseerd. En kinderen van wie de ouders aan het scheiden zijn, moeten altijd inspraak krijgen of kunnen krijgen.

Opmerkelijk: het initiatief voor die familierechtbanken komt uit het parlement. in het regeerakkoord werd expliciet afgesproken dat de minister zich zou engageren om het idee uit te voeren met hert parlement. Turtelboom: ‘Met het akkoord over de justitiehervorming dient zich een uitgelezen moment aan. Ik wil het dossier incorporeren in die hervorming. Voor de zomer moeten de teksten klaar zijn, zodat ze in het najaar goedgekeurd kunnen worden.’

De bestaande 27 gerechtelijke arrondissementen worden teruggebracht tot 12 – dat akkoord is rond, tegen eind volgende maand mikt de minister op een ‘model van beheer’- en dus komen er 12 familierechtbanken. ‘Dankzij de schaalvergroting kunnen magistraten zich specialiseren, maar de dienstverlening blijft dicht bij de burger. Een familie uit Ieper zal niet naar Brugge moeten rijden om een familiaal geschil juridisch te beslechten.’

BRON: De Standaard 27-4-2012