Nieuwigheid wet externe rechtspositie

Op 1 september 2022 is de wet van 30 juli 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer II ( De MSS-II wet) te maken in werking getreden,

Deze wet wijzigt de wet op externe rechtspositie van 17 mei 2006 op 2 gebieden.

-Het penitentiair verlof(PV) wordt uitgebreid van 3x36u naar 4x36u per trimester. Elke gedetineerde die een toekenning penitentiar verlof heeft, zal vanaf 1 september 2022 vier verloven per trimester kunnen inplannen. U dient zich hiervoor te richten tot de psychologische dienst.

- Voortaan moeten de slachtoffers ( die aangegeven hebben om op de hoogte gehouden te worden over de straf) reeds verwittigd worden vanaf de eerste uitgangsvergunning.

De wet op externe rechtpositie en de MSS-II wet zijn consulteerbaar in de bibliotheek.