Sommige gevallen zijn jammerlijk genoeg verkeerde inschattingen . In andere gevallen gaat het echter om onbegrijpelijke fouten en/of manifeste onwil om de onderzoeksdaden te stellen die de onschuld van een verdachte zouden kunnen bewijzen .

Zo het geval R. , Oost - Europeaan van origine , bouwvakker van beroep , goed ingeburgerd in Belgie en vader van 2 kinderen . Hij werd op weg naar zijn werk van de weg geplukt .
De man had niet het flauwste vermoeden van het feit dat er tegen hem een internationaal aanhoudingsmandaat liep vanwege het gerecht uit een Europese staat , die hem verdacht maakte van cocainehandel. Hij zat een maand vast en werd uitgeleverd .
Heel erg vreemd allemaal . Hij beantwoordde vooreerst niet aan de persoonsbeschrijving in het aanhoudingsbevel. R. was nog nooit in de bewuste staat geweest . Aan de hand van loonfiches kon hij aantonen dat hij een normaal beroepsleven en een gewoon inkomen had en dus niet beantwoorde aan het profiel van de bewuste cocainedealer , zeker niet één die zo'n zware jongen was dat hij internationaal geseind stond . Maar de onderzoekers van zijn zaak hadden geen oor naar zijn argumenten om zijn onschuld en hun fout te argumenteren .... R . Zou zelfs nooit zijn uitgeleverd als het gerecht van deze Europese staat een foto  had gestuurd van de internationaal gezochte man in kwestie . Ook het Belgishce gerecht had niet om zo'n foto gevraagd . Kleine moeite , maar het gebeurde niet . Het zou ook de bouwvakker heel wat ellende bespaard hebben . De cocainedealer werd opgespoord op basis van een identiteitskaart waarop vreemd genoeg de persoonsgegevens van ...R. stonden !! Hoe de dealer aan de gegevens is geraakt is nooit opgehelderd maar het stond er zwart op wit : naam , geboorteplaats, geboortedatum ...Allemaal van R. Alleen de foto was niet die van R. Het gerecht stelde in het bewuste Europese land vast dat het de verkeerde man was . Ter plaatse hebben ze R. toch nog twee weken vastgehouden alvorens hem terug op straat te zetten. In de gevangenis had hij zijn tijd doorgebracht tussen zware criminelen en met mensen die levenslang hadden gekregen . Toen ze hem vrijlieten hebben ze hem werkelijk op straat gezet met een plastic zak in de hand en zonder geld . Hij moest maar zien hoe hij moest thuisgeraken . De gevolgen waren desastreus. Op het moment van zijn aanhouding was hij kerngezond . De allerlaatste berichten van hem kwamen uit een psychiatrische instelling waar hij verbleef voor een behandeling. Sinds zijn vrijlating was hij werkonbekwaam.
Door zijn vaderland in de steek gelaten en gestigmatiseerd . Zijn verhaal is uitvoerig in de pers behandeld en de reacties op de krantenartikels waren algemeen negatief . De man praat niet meer met de pers .
Een schadeclaim van bijna 20.000 Euro als morele schadevergoeding , inkomstenderving , advocatenkosten .......Een jaar later reageert de minister van Justitie : "Het gerecht in Belgie heeft in deze zaak geen fouten gemaakt ".