40 procent méér voorlopige vrijlatingen door Salduzwet

 

BRUSSEL – Tijdens de eerste vijf maanden dat de nieuwe Salduzwet van kracht is, steeg het aantal voorlopige vrijlatingen met 40%. Dat komt omdat onderzoeksrechters als gevolg van de goede samenwerking met de advocaten meer elementen in handen krijgen voor een evenwichtig oordeel. Een en ander blijkt uit een nieuwe evaluatie van de eerste vijf maanden van de werking van de wet.  John De Wit.

                                                     

Turtelboom tevreden

Minister van justitie Annemie Turtelboom is zeer tevreden dat Salduz zo goed loopt. “Iedereen werkt goed samen en dat is hoopgevend”, zegt haar woordvoerster. “De minister is ook blij omdat veel minder verdachten een beroep doen op hun zwijgrecht dan verwacht. We moeten ons nu voorbereiden op de Europese richtlijn due Saldus enorm uitbreidt. Daardoor dreigt het systeem onbetaalbaar te worden en zullen we in drie jaar tijd onze hele strafprocedure moeten herzien.

 

Door de Salduzwet moet iedere gearresteerde verdachte van 1 januari bijstand krijgen van een advocaat tijdens zijn eerste verhoor. De wet is sinds 1 januari van kracht. De Dienst voor Strafrechtelijk Beleid (DSRB) onderzocht zopas hoe ze wordt toegepast. De DSRB stelt over het algemeen weinig problemen vast met de Salduzwet. Eigenlijk werkt iedereen goed samen, vooral in Vlaanderen. Toch zijn er een aantal problemen:

 

Steeds dezelfde advocaten zijn beschikbaar voor Salduzverhoren, het worden er almaar

  minder en het worden ook steeds meer stagiaires. De advocaten zijn boos omdat ze te laat en    

  te weinig betaald worden voor de Salduzpermanenties.

 

Er zijn weinig incidenten tijdens de verhoren. Bij de verhoren bij de politie blijven de            

  advocaten meestal passief, ze hebben ook amper opmerkingen bij het nalezen van het

  proces-verbaal. De aanwezigheid van een advocaat bij die verhoren zorgt ervoor dat de

  verdachten meer meewerken met het onderzoek en soms ook bekentenissen afleggen. Bij de

  advocaten dan weer veel actiever en die vinden dat ook goed, want het kan leiden tot een

  vrijlating onder voorwaarden.

 

De Europese Unie wil tegen einde 2012 een richtlijn klaar hebben die de bijstand van een

  advocaat verplicht bij elk verhoor  van elke verdachte. Dat zal veel effect hebben voor

  België. In de eerste vijf maanden van 2012  bedroeg het totaal aantal verhoren van alle

  verdachten samen immers 256.923, of veertien keer het aantal huidige Salduzverhoren.

 

Het Overlegforum dat het onderzoek begeleid heeft, pleit ervoor om alle verhoren

  audiovisueel op te nemen. Verder denkt het ook dat de advocaten best alleen nog bij de

  onderzoeksrechters de verfhoren bijwonen. Volgens het Overlegforum is het ook

  belangrijk om te definiëren wat een verhoor precies is. Vooral belangrijk is wanneer een

  verhoor begint.

 

SALDUZ IN CIJFERS

¤ Tussen januari en mei 2012 namen de politiediensten 18.407 Saldazverhoren (eerste

   verhoren van gearresteerde verdachten) af. Als je deze cijfers doortrekt naar het hele

   jaar, dan zijn het er zo’n kleine 47.000.

¤ De meeste verhoren gebeuren uiteraard in Brussel, Antwerpen en Luik.

¤ In 15% van de gevallen gaat het om minderjarigen.

¤ Liefst 40% van de verhoren heeft ’s nachts plaats. Dat verhoogt natuurlijk de kosten.

¤ Een derde van de verdachten moet geen advocaat hebben. Minder dan 1% wordt bijgestaan

   door een zelf gekozen advocaat.

¤ In heel België werd in april en mei in 66% van de gevallen geen advocaat gevonden via de

   permanentiedienst van de advocatuur. In februari en maart lag dat percentage nog tussen de

   16 en de 27%. Oorzak: de Franstalige Orde is gestopt met haar Permanenties vanaf 30 maart

   2012 omdat de advocaten vrezen dat ze niet betaald gaan worden.

¤ Amper 0,65% van de Saldusverdachten maakt gebruik van het recht om te zwijgen.

¤ De Salduzwet geldt ook voor de eerste verhoren bij de onderzoeksrechter. Op jaarbasis gaat

   het om 14.500 verhoren.

¤ In Vlaanderen werd meer dan 80% van de Salduzverdachten bijgestaan door een advocaat.

   In Wallonië was dat slechts 30%, in Brussel 45%. Dat komt door de staking van de

   advocatuur.

¤ In de bewuste periode vaardigden de onderzoeksrechters 3.593 aanhoudingsbevelen uit. Dat

   zijn er een beetje minder dan in dezelfde periode van 2011. Maar het aantal vrijlatingen

   onder voorwaarden ligt nu bijna de helft hoger.

 

 

                                                                          

 

                                                                          BRON: HET BELANG VAN LIMBURG

                                                                          3-7-2012

.