De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) laat een cannabiskweker en zijn aanhang vrij daar het huiszoekingsbevel niet strookte met de regels . Een aderlating voor het gerecht, dat enige weken voordien nog de grote trom had geroffeld toen bekend werd dat de grootste cannabisplantage van het land ontdekt was.

De documenten van de huiszoeking vermelden niet waarom deze moest plaatsvinden , dit in strijd met de Europese regels die duidelijk zeggen dat huiszoekingsbevelen minstens het type misdrijf dienen te vermelden. De voorzitter van de raadkamer had tevoren de bezwaren nog weggevaagd door te stellen dat de personen in kwestie wel wisten waarover het ging en bleken in eerste instantie dan ook aangehouden . Aansluitend op deze vrijlating zal de KI nog moeten beslissen of ook alle andere stukken die een gevolg waren van de aanhouding uit het dossier verwijderd moeten worden . In dat geval zou de gehele strafvordering onontvankelijk zijn.

Is dit erg ? Natuurlijk is dit erg en bovendien onrechtvaardig . Maar de KI had geen andere keuze en heeft niet te oordelen over echtvaardigheid doch wel over naleving van regels .

Een mensenlijke fout ligt aan de basis van deze procedurefout en is dan ook volledig terug te voeren naar de onderzoeksrechter die het huiszoekingsbevel had uitgeschreven .

Minister van Justitie Stefaan De Clerk zei daarop wel te hopen dat het parket en de onderzoeksrechter een manier zouden vinden om de procedure te zuiveren .Enkele dagen later wil de minister het wetboek van strafvordering zodanig aanpassen dat alle procedurefouten automatisch leiden tot een nietigverklaring .

De oplossing van de Minister lijkt een typisch Belgische oplossing te zijn. Er bestaan wetten en regels. Toch moet er nog een achterpoortje worden aangemaakt in geval men zich bij justitie zou vergissen. Een betere oplossing zou m.i. zijn om structureel dit probleem aan te pakken in plaats van nog maar een logicakronkel te verzinnen bijkomend aan het web van wetten en regels. Het zou in deze moderne tijd niet misstaan zijn eigen tekorten en fouten toe te geven . Maar ja , een smet op het blazoen is natuurlijk moeilijker uit te leggen aan jan- publiek dan met de billen bloot te gaan.