De raadkamer in Antwerpen heeft beslist dat de 59-jarige man uit Borgerhout, die zich vorige week kwam aangeven voor het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf op de Turnhoutsebaan, de gevangenis mag verlaten.
Hij dient eerst wel een borgsom van 1.000 euro te betalen en moet zich aan strikte voorwaarden houden. De Antwerpse afdeling van het parket van Antwerpen gaat tegen die beslissing niet in beroep.

Een 54-jarige vrouw reed op 13 oktober 2014 met haar fiets over de Turnhoutsebaan. Ze wilde linksaf de Langstraat indraaien, maar werd daarbij aangereden door een bromfietser, die haar wilde inhalen. Beiden vielen op de grond. De bestuurder van de bromfiets krabbelde zonder veel erg weer overeind, maar de fietsster bleef bewusteloos liggen. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd, waar een schedelbreuk en hersentrauma werden vastgesteld. Ze stierf een tiental dagen later aan haar verwondingen.

De bromfietser had zich in het tumult uit de voeten gemaakt. Politie en gerecht verspreidden een opsporingsbericht, maar dat leverde aanvankelijk niets op. Enkele weken geleden kwam de politie hem alsnog op het spoor. Afgelopen donderdag ging hij zichzelf aangeven.

De 59-jarige man, een Albanees, zou de plaats van het ongeval verlaten hebben, omdat hij problemen heeft met zijn verblijfsstatuut. Dat de fietsster gestorven was, had hij pas later vernomen. Hij zal zich voor het dodelijke ongeval en het vluchtmisdrijf nog voor de politierechter moeten komen verantwoorden.

 

Bron: De Morgen 13/01/15