Het vermoeden van onschuld is een lachertje. Dat zegt niet alleen de Liga van de Mensenrechten, maar ook diverse advocaten. Ze vinden dat de wet op de voorlopige voorhechtenis systematisch wordt misbruikt om mensen achter de tralies te draaien. En let wel: het kan iedereen overkomen.

 

De wet op de voorlopige hechtenis wordt zwart op wit bewezen door de Belgische cijfers te vergelijken met het buitenland. De cijfers tonen verder dat Vrouwe Justitia racistische trekjes heeft. De woorden van de advocaat hieromtrent zijn duidelijk: gezien hij zwart was, maakte hem onmiddellijk verdacht.

Haal de mensen uit de gevangenis die er beter niet zouden inzitten en het probleem van overbevolking is in een handomdraai opgelost. Beter dus een nieuwe justitie dan nieuwe cellen.

 

Op een ludieke wijze werden de rechten van de arrestant, verkort verwoord als “vermoed onschuldig te zijn”, in januari 2008 gepresenteerd op de achterzijde van een broodzak met daarbij telkens de verwijzingen naar artikelen uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burgerzaken en Politieke Rechten, het Wetboek van Strafvordering of Algemene Rechtsbeginselen.

De actie was bedoeld aandacht te vragen voor toenemende en vooral schrijnende problemen:

-          het teveel aan mensen in voorlopige hechtenis

-          het te snel in voorlopige hechtenis nemen van mensen

-          het te lang in voorlopige hechtenis houden van mensen alvorens ze te berechten

-          het uitspreken van straffen om de voorhechtenis te dekken en niet omdat ze verdiend zijn

 

Tien punten werden aangehaald op de broodzak, met een korte toelichting:

 

- vermoeden onschuldig te zijn.

Zolang een rechter niet definitief de zaak heeft beoordeeld, blijft het vermoeden van onschuld overeind.

 

- van vrijheid beroven kan niet zomaar

Aanhouding is slechts mogelijk in de gevallen die de wet bepaald

 

- altijd recht op een advocaat

Steeds, ook op secreet is er recht p een advocaat of contact met een advocaat.

 

- politieambtenaren kunnen mensen niet zomaar blootstellen aan publieke nieuwsgierigheid en gebruik van handboeien is zeer uitzonderlijk toegestaan.

De ambtenaren mogen geen vragen voorleggen van journalisten en worden gefilmd kan ook niet. De identiteit kan niet worden bekendgemaakt zonder toestemming van de bevoegde gerechtelijke instantie. Boeien is in beginsel niet van toepassing, handboeien mogen dan ook alleen zeer uitzonderlijk worden gebruikt.

 

- over een lopend onderzoek mag geen informatie worden vrijgegeven.

de geheimhoudingsplicht moet zorgen voor het sereen verloop van het onderzoek.

 

- uitdrukken mag in de taal die de man in kwestie spreekt en begrijpt. Ook van een tolk kan gebruik worden gemaakt.

Steeds meer moet de aangehoudenen begrijpen waarom hij is aangehouden en verklaringen mogen dan ook in de moedertaal worden afgelegd. Van de verhoren kan steeds een kosteloze kopie worden geëist.

 

- als de aangehoudene ben je niet verplicht te antwoorden op de gestelde vragen.

Zwijgrecht houdt het echt in om niet tegen zichzelf te getuigen en niet mee te werken aan het onderzoek. Jezelf beschuldigen is niet de bedoeling.

 

- bijkomende onderzoeksdaden kunnen worden gevraagd.

Op deze wijze is het mogelijk onderzoeksdaden à decharge te vragen die de onschuld kunnen aantonen.

 

- de woning mag niet zomaar worden onderzocht, privé- en gezinsleven verdienen eveneens bescherming.

Niemand mag zonder toestemming een eigendom betreden en een huiszoeking met dwang is slechts mogelijk tussen 05.00 uur en 21.00 uur en als de onderzoeksrechter hiervoor opdracht heeft gegeven.

Telefoons mogen niet worden afgeluisterd en e-mails en brieven mogen niet worden geopend, tenzij de onderzoeksrechter dit nodig acht.

 

- steeds is er recht op een eerlijk proces.

Als de aangehoudene toch voor de rechter moet verschijnen, is er het recht dat de zaak eerlijk wordt behandeld. De rechten van de verdediging moeten worden geëerbiedigd. en de verdediging mag worden georganiseerd naar eigen believen,

 

Bovenvermeld probleem was en is nog steeds actueel. Het probleem van het oneigenlijke gebruik (misschien beter gezegd misbruik) op de wet voorlopige hechtenis.

In België kan iedereen in de cel belanden, ook als je totaal onschuldig bent.

Maar de meeste mensen zullen dit pas begrijpen nadat ze enige tijd in voorhechtenis hebben gezeten.

 

Waar is hierbij de rechtvaardigheidsgedachte en de zin voor verantwoordelijkheid van de burger. Het lijkt wel of deze alleen getoond worden als het probleem maar ver genoeg weg is!!