De Orde van de Vlaamse Balies vatte de rechten van arrestanten samen in 10 punten. Maar wat leert ons de realiteit? Dat die rechten even vaak met voeten worden getreden. Hier eveneens in 10 punten gebundeld wat advocaten ervan vinden. Dat iedereen onschuldig is tot hij is veroordeeld is een sprookje geworden!

  1. Voorlopige hechtenis wordt misbruikt om mensen onder druk te zetten. Iemand die niet meewerkt kan geen reden zijn iemand langer vast te houden. Maar toch gebeurt het. Aanhoudingsmandaten worden vaak verlengd om de druk op te voeren. Vrouwen van criminelen worden opgepakt omdat ze zogenaamd lid zijn van de organisatie.
  2. Mensen zitten weken vast zonder dat ze verhoord worden. Men neemt een loopje met de onderzoeksdaden à decharge.

Mensen worden verhoord de dag voordat ze voor de raadkamer moeten verschijnen, het Parket meldt dat het onderzoek niet is afgerond .

Bepaalde personen, cruciaal in het onderzoek, worden niet verhoord of verhoord met de Franse slag; de “dader”zit immers toch achter slot en grendel.

  1. Voor de raadkamer zwaaien de parketten de plak. Zittingen beginnen te laat en zijn overbelast. Het parket dient van elke zitting een verslag te maken voor het ministerie van Justitie.
  2. Raadkamers en onderzoeksrechters laten zich door de publieke opinie beïnvloeden. Als reden om een aanhouding te verlengen wordt vaak de publieke opinie aangehaald. En hier spelen de media een cruciale rol!! Te veel processen worden voor de media gevoerd.
  3. Voorlopige hechtenis wordt misbruikt als zogenaamd een voorlopig voorschot op de straf. Een rechter bepaalt of iemand al dan niet naar de gevangenis gaat, want voor korte straffen kunnen onder elektronisch toezicht worden uitgezeten. Alleen voor straffen langer dan 2 jaar gaat de gedetineerde naar de gevangenis. De voorlopige hechtenis wordt op het proces wel gedekt door de strafrechter, waardoor een eerlijk proces, de nuchtere afweging, wordt gehypothekeerd.
  4. Het toenemend oneigenlijk gebruik van de wet op de voorlopige hechtenis komt omdat de maatschappij roept om alsmaar meer repressie. De maatschappij wordt steeds repressiever. De rechten kunnen 2 wegen uit: a. meer repressie en b. het vermoeden van onschuld, een pijler van de rechtstaat. Ook de politieke wereld drijft mee op een klimaat dat roept om verharding, repressie, meer cellen, etc. etc. Terwijl we toch weten dat zwaardere straffen niet leiden tot een daling van de criminaliteit, en een “algehele verbetering” van gedetineerden die lang in de gevangenis hebben doorgebracht.
  5. De politiek speelt zijn rol niet meer. Politici liggen niet wakker van mensen die onschuldig vastzitten. Voorlopige hechtenis zit ingebakken in de cultuur, een maatschappelijk debat wordt niet gevoerd. Veel zaken worden doorgevoerd zonder te zijn bediscussieerd . De wetten worden gevormd naar aanleiding van incidenten. De rol van het parlement is weg. Meer en meer worden wetten pas echt bekeken en gewikt en gewogen bij het Arbitragehof, lang nadat ze zijn ingevoerd en “foutief” zijn toegepast. De spektakelmachine wil ook een spektakeljustitie in vol ornaat .
  6. De burger is een lammetje, de politiestaat komt dichterbij. Veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden. Meer observaties kunnen worden uitgevoerd en meer informatie kan verzameld worden van delen van de bevolking die volledig “onschuldig” zijn.
  7. Justitie vertont racistische trekjes. Iemand zonder aders of een buitenlander (ook al woont hij al jarenlang in België) wordt snel onttrekkingsgevaar verweten, een argument om iemand langer in de cel te houden. Ze blijven dan ook vaak in de cel tot hun  proces voorkomt. Voor jongeren wordt de voorhechtenis gebruikt om ze maar eens een lesje te leren. De wet vraagt motivering van de aanhouding: recidivegevaar is een veel gebruikte reden.
  8. De wet voorlopige hechtenis moet worden aangepast. De wet moet zijn waarvoor ze bedoeld is: een uitzondering. Doch de wet ontwricht het rechtssysteem. Voorlopige hechtenis wordt zwaarder aangevoeld. Tevens is de wet niet goed voor een vlot lopend rechtssysteem met als gevolgen  o.a. vele extra zittingen van de radkamers en overvolle gevangenissen. Het is een van de minst nageleefde wetten. Iemand pro - actief  in hechtenis nemen om bepaalde resultaten te verkrijgen is niet mogelijk. Regels zijn erom toegepast te worden. Ook binnen het ministerie van Justitie.