Een heuse schok van verbijstering over gepleegde daden. Superlatieven en vormen van de vergrotende trap worden dan ook rijkelijk en graag gebruikt bij verslaggeving van ongewone feiten van levensdelicten.

de sensatiedrang van de media, getolereerd door de mensen die er gebruik van maken, wordt steeds groter en alle middelen worden ingezet.

Gruwelijke feiten gaan vaak gepaard met een enorme machtontplooiing van geschreven, gesproken en gevisualiseerde media.

Het is dan ook terecht dat politici en sommige leden van de advocatuur zwaar uithalen naar deze nietsontziende praktijken. Termen die zij daarbij gebruiken: “hongerige en nietsontziende maden die zich voeden aan letterlijke en figuurlijke lijken”.

 

Dat bij de verslaggeving naam en toenaam van iedereen die de weg kruist, al dan niet beschuldigd of schuldig, wordt genoemd mag geen reden zijn voor de paria’s om te publiceren. Vaak worden hierbij ook de Rechten van de Mens geschaad, het wordt wel opgemerkt door sommigen, maar het wordt dan toch oogluikend verder getolereerd. Want op de volgende pagina staan diezelfde personen aan de andere zijde van het koord en eenmaal daar aangekomen wordt de kleur van het shirt geruild en kan worden deelgenomen aan scheldkoren en heen en weer geroep en een taalgebruik dat zelfs niet kan worden opgeschreven.

 

Media voeren zelf onderzoek uit, buurtonderzoeken, afstappingen, laboratoriumanalysen. Alle middelen worden ingezet tot het inhuren van een helikopter om detail luchtbeelden te kunnen tonen. De toestanden gaan steeds meer lijken op hetgeen op de kijkbuis is te vinden en komt overgewaaid uit Amerika in realitystijl. Familie, buren, kennissen en allen die ondanks dat ze er niets mee te maken hebben toch hun steentje willen bijdragen, krijgen ruim de kans hun relaas, al dan niet relevant, te doen voor een journalist van de krant of een reporter van een tv-kanaal. Ook deskundigen of personen die zelf vinden dat ze deskundig zijn, (er zijn er zelfs die multidisciplinair zijn!), worden om hun mening gevraagd.

Het onderscheid tussen populaire kranten en kwaliteitskranten is wat dagbladensector aangaat helemaal vervaagd. Eenzelfde verschijnsel is waarneembaar bij de tv-programma’s

 

Wat als dit jou, al dan niet terecht, zou overkomen, zou gebeuren? Heb je daar weleens over nagedacht? Waar zijn ineens de rechten gebleven in dit “democratische” land?

 

En tot slot hoe is dan op een proces mogelijk dat een rechter nog een onafhankelijk oordeel kan vellen? Hij is ook een mens van vlees en bloed.