Onderzoek - Voorarrest

Sensatiedrang

 

Een heuse schok van verbijstering over gepleegde daden. Superlatieven en vormen van de vergrotende trap worden dan ook rijkelijk en graag gebruikt bij verslaggeving van ongewone feiten van levensdelicten.

de sensatiedrang van de media, getolereerd door de mensen die er gebruik van maken, wordt steeds groter en alle middelen worden ingezet.

Gruwelijke feiten gaan vaak gepaard met een enorme machtontplooiing van geschreven, gesproken en gevisualiseerde media.

Rechten van de arrestant-de realiteit

De Orde van de Vlaamse Balies vatte de rechten van arrestanten samen in 10 punten. Maar wat leert ons de realiteit? Dat die rechten even vaak met voeten worden getreden. Hier eveneens in 10 punten gebundeld wat advocaten ervan vinden. Dat iedereen onschuldig is tot hij is veroordeeld is een sprookje geworden!

Onschuldig in voorhechtenis

'Schandalig', 'hemeltergend', 'hier mag alles' en 'crapuul is crapuul en hoort in de gevangenis ' zijn de reacties van omstanders en zo ook gepubliceerd in kranten en weergegeven op de televisie . 

Rechten van de arrestant

 Het vermoeden van onschuld is een lachertje. Dat zegt niet alleen de Liga van de Mensenrechten, maar ook diverse advocaten. Ze vinden dat de wet op de voorlopige voorhechtenis systematisch wordt misbruikt om mensen achter de tralies te draaien. En let wel: het kan iedereen overkomen.

Schadevergoeding

Soms geraakt iemand in de cel omdat hij zichzelf verdacht heeft gemaakt. Zichzelf verdacht maken is één van de drogredenen welke worden aangewend om geen schadevergoeding aan ten onrechte (voor)hechtenis te moeten betalen.

Voor en tegen

Een onderzoek moet zowel á charge als á decharge ( zowel voor als tegen) worden gevoerd.
Als iemand in voorlopige hechtenis wordt genomen is het goed om zo snel mogelijk onderzoek te doen dat de (on)schuld van de verdachte kan bewijzen . Een gulden regel ?

Verkeerde inschatting

Sommige gevallen zijn jammerlijk genoeg verkeerde inschattingen . In andere gevallen gaat het echter om onbegrijpelijke fouten en/of manifeste onwil om de onderzoeksdaden te stellen die de onschuld van een verdachte zouden kunnen bewijzen .

Leugendetector

De leugendetector of polygraaf is een aantal jaren geleden ingehaald in het forensisch onderzoek als een paard van Troje , een deux ex machina . Op basis van wijzigingen in een aantal fysiologische parameters , zoals zweten en hartritme en verandering in de ademhaling wordt nagegaan of iemand al dan niet liegt . Op de vingertoppen , de arm en de hartstreek worden sensoren geplakt . De geproduceerde signalen worden zichtbaar gemaakt via een computer in lijntjes met pieken en dalen.

Meer artikelen...

  1. Procedurefout