Er moet controle bestaan op het rechtmatige verloop van onderzoeksdaden en het resultaat moet dan ook voorwerp kunnen uitmaken van een debat

Lees meer: Speurders zonder grenzen

De cellen zijn te klein , er is geen water of geen toilet en er is weinig toezicht.

Lees meer: Comité P. wil meer bewaking in politiecel

Een onderzoek moet zowel á charge als á decharge ( zowel voor als tegen) worden gevoerd.
Als iemand in voorlopige hechtenis wordt genomen is het goed om zo snel mogelijk onderzoek te doen dat de (on)schuld van de verdachte kan bewijzen . Een gulden regel ?

Lees meer: Voor en tegen

Sommige gevallen zijn jammerlijk genoeg verkeerde inschattingen . In andere gevallen gaat het echter om onbegrijpelijke fouten en/of manifeste onwil om de onderzoeksdaden te stellen die de onschuld van een verdachte zouden kunnen bewijzen .

Lees meer: Verkeerde inschatting

De leugendetector of polygraaf is een aantal jaren geleden ingehaald in het forensisch onderzoek als een paard van Troje , een deux ex machina . Op basis van wijzigingen in een aantal fysiologische parameters , zoals zweten en hartritme en verandering in de ademhaling wordt nagegaan of iemand al dan niet liegt . Op de vingertoppen , de arm en de hartstreek worden sensoren geplakt . De geproduceerde signalen worden zichtbaar gemaakt via een computer in lijntjes met pieken en dalen.

Lees meer: Leugendetector