De Antwerpse Commissie voor de bescherming van de Maatschappij houdt meer mensen achter slot en grendel dan andere Commissies. De voorzitter wordt een bikkelharde aanpak  verweten.

Een patiënt, van een geneesheer die al 12 jaar werd behandeld, werd plots beschuldigd een voorwaarde van zijn vrijlating op proef geschonden te hebben (hij nam de medicatie niet meer omdat hij er allergisch van werd, daar de formulering van het medicijn enigszins gewijzigd was). Hij werd prompt opgesloten in de Begijnenstraat in Antwerpen, waar er driemaal meer geïnterneerden zitten dan er plaatsen zijn. De man in kwestie werd in enkele maanden tijd een wrak. De geneesheer heeft een klacht ingediend bij de Orde van Geneesheren en de Hoge Raad voor Justitie. Het gaat niet alleen om een repressieve behandeling waardoor mensen onnodig lang worden opgesloten maar ook de denigrerende manier waarop geïnterneerden op de zittingen worden bejegend. Het is af en toe alsof het over een kapotte wasmachine gaat. De Commissie in kwestie weigerde de arts te horen en trok zijn medische competentie openlijk in twijfel. De geneesheer eist nu dat uitspraken pas geveld worden nadat de geïnterneerde en zijn advocaat zijn gehoord en niet zoals in Antwerpen het geval dat ze vooraf worden geschreven.