Ervaring - proces

De ervaring begint met de aanhouding .

Ondanks mijn onschuld in de boeien geslagen op beschuldiging van een hoop lucht en opgeklopte leugens om misleiding te veroorzaken tijdens het proces ; geen hard bewijsmateriaal en verdwenen bewijslast . Het gevolg : veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf waarvan momenteel 10 jaar uitgezeten . Dit is het resultaat van de vele blunders , laksheid en nalatigheden , die op het proces door de voorzitter onder de mat werden geveegd .
Geen enkele advocaat heeft het lef , noch durf getoond om zich te verzetten tegen deze praktijken om iemand te helpen die vandaag nog steeds onschuldig vastzit .

Hieruit kan men concluderen dat in de eerste plaats men schuldig wordt bevonden zolang de onschuld niet kan worden aangetoond en ten tweede als ze geen dader hebben met bewijzen dan maken ze er één met behulp van onderzoeksrechters en het sluitende oog van een voorzitter .