Het Laatste Nieuws van 25 Juli 2009 meldt : "Vlamingen tegen voorwaardelijke invrijheidstelling".

Een enquete wees uit dat twee van de drie Belgen liefst zouden hebben dat gedetineerden de helft van hun straf moeten uitzitten . Voor recidivisten en geweldadige misdadigers zou dit zelfs de volle straftijd moeten zijn .
De ondervraagden vinden verder dat gevangenen tweederde in plaats van éénderde van de straf in de gevangenis moeten blijven , aldus het onderzoek.

Maar wat wil dit zeggen , tweederde ?
Voor iemand die veroordeeld is tot 20 jaar gevangenisstraf zou dit betekenen 13 jaar en 4 maanden . Dan rest er 'nog maar' 6 jaar en 8 maanden .
Denk je nu écht dat een gedetineerde die al ruim 13 jaar in de gevangenis zit , zit te springen om naar buiten te gaan met een volle zak condities ( voorwaardelijke invrijheidstelling van 10 jaar ) en daar bovenop nog een grote kans heeft om terug te worden opgepakt voor een kleinigheid ( niet doorgeven vakantie, verhuisadres niet doorgeven, ...) Terug in de cel voor 1 - 2 jaar en bij een nieuwe vrijlating opnieuw beginnen met voorwaarden gedurende 10 jaar ?
Vaak zijn gedetineerden die vrijkomen onder voorwaarden nog zwaarder gestraft , dan gedetineerden die hun tijd uitdoen in de gevangenis . Gedetineerden beginnen dit als een gunst te zien , na volledige straftijd te hebben uitgezeten hebben ze geen voorwaarden meer !

Men moet er rekening mee houden dat een gedetineerde niet vrijgaat onder de voorwaarden na éénderde of zelfs tweederde van de straf in de gevangenis te hebben doorgebracht . Het is maar een gering aantal vermogende gedetineerden die vrijkomen na éénderde . Voor gewone gedetineerden geldt dit niet .
Als je buiten komt met voorwaarden die bijna niet op te volgen zijn krijg je nogmaals eens jaren "gevangenisstraf"mee met hetgeen je boven je hoofd hebt staan .
Dat wil zeggen,  als je een gevangenisstraf hebt gekregen van 20 jaar krijg je altijd wanneer je in vrijheid wordt gesteld voorwaarden mee gedurende 10 aar . Vaak niet op te volgen en een grote kans ( zelfs op vermoeden) dat je niet voldoet aan de voorwaarden , om nogmaals achter de tralies te vleigen .
Buiten sexueel delinquenten die hebben het beter daar het maar om kinderen gaat . Ze hebben alle voordelen ,zowel in de gerechtshoven als in de gevangenissen , ze krijgen lichtere straffen en worden langs alle kanten beschermd tegenover andere gevangenen .

Alle mensen die zoals boven beschreven denken over gevangenis , gevangenen en straftijd hebben geen benul hoe gedetineerden vaak psychisch en fysiek gemarteld worden.
De verdoken misdaden die t.a.v. gevangenen worden gebruikt zijn schrijnend .
Belgie is al meerdere keren veroordeeld in Straatsburg voor de uitvoering van martelpraktijken tegenover gedetineerden . Dit zijn echte verdoken praktijken , de buitenwereld is hiervan niet op de hoogte .
Deze verdoken misdaad zit ook bij degenen die geantwoord hebben tijdens het bovenbeschreven gevoerde onderzoek . "Gedetineerden moeten de helft van de straf uitzitten "?
Hieraan hebben de ge-enquetteerden waarschijnlijk niet gedacht .
Het is op zich een criminele gedachte om op deze wijze te oordelen over gevangenen.


Mensen die zelf in de gevangenis hebben gezeten ( voor een jammerlijk feit ) spreken een geheel andere taal dan voordien . Ze beseffen nu uiteraard goed hoe het gerechtssysteem om gaat met gedetineerden . Ze hebben dan ook spijt van eerder gedane uitspraken tegenover gevangenen . Let wel , ook jij kunt in de gevangenis belanden (bijvoorbeeld door een onschuldig lijkend voorval )
oordeel dus niet te snel en bezint eer ge begint ( met antwoorden voor een onderzoek)

Een man zonder benen ( beide benen afgezet tot boven de knie ) in een rolstoel wordt vastgezet , nadat hij in voorwaardelijke invrijheidstelling was gesteld.
Naar het schijnt zou de hoofdarts bij hem zijn geweest voor een onderzoek . In het huis werd een te grote hoeveelheid medicatie aangetroffen en is daarom opgepakt ( wel weer een zware misdaad natuurlijk !)
Waarschijnlijk vind je dit ook niet rechtvaardig en menswaardig om deze man te droppen in een gevangenis van ruim 150 jaar oud .
We leven in een beschaafd land
Geef mij maar Nederland , daar zijn ze menselijker en hoogbeschaafd in vergelijking met Belgie .

Daarom denk na alvorens wilde dingen te zeggen over gedetineerden .