Regelmatig komen er verzoeken binnen van studenten met de vraag of wij hun kunnen helpen met het vinden van gedetineerden die hun vragenlijst/enquête in willen vullen voor een eindwerk, project etc. Maar eens ingevuld horen wij, noch de gedetineerden, zelden meer iets terug van de studenten. Wat wordt er met de lijsten gedaan? Waar zijn de vragen in verwerkt?  een kopie van het uiteindelijk verslag?

Gedetineerden hebben daardoor het gevoel gekregen dat ze enkel worden gebruikt, ze hebben geen vertrouwen meer dat het ergens toe bijdraagt en dat het verder dus zinloos is. Hun motivatie is daarom gezakt naar het nulpunt, mede omdat sommige vragen veel van hun vergen. Kortom enige vorm van feedback is echt nodig voor blijvende verbinding op dit gebied tussen ‘buten en binnen’ de muren.

Gedetineerden hebben wat terughoudend aangegeven, afhankelijk van de vragen, dat ze alleen nog (eventueel) willen meewerken als er vooraf feedback wordt gegarandeerd!!!! En graag vooraf aangeven van welk niveau. Een korte inleiding voorafgaand aan de vragen is zeer wenselijk!

Bij voorbaat dank!