De dag nadat u het justitie overleg opschortte omdat de wevertjes het pand verlieten (de wevertjes zijn erg goed in het kiezen van het juiste moment en de juiste plaats) kom ik, één van uw intussen 10.500 gedetineerden, met mijn Nieuwjaarsbrief.

De centen die petekinderen weleens krijgen, zijn omgezet tot een gratis verblijf in uw druk bezet staatshotel. Het is dus niet om het smeer dat deze (zwarte) kat de kandeleer likt, maar met de hoop dat mijn kattentong ruw genoeg is om uw pijnkreet in positieve energie om te zetten, een beeld dat in uw partij bekend is, want ‘mensen’ zijn u lief naar het schijnt, en lijden hoort bij het christelijke, zoals het geheime bij de vrijmetselaars, ruzie bij het socialisme en nepotisme bij de  liberalen.

Misschien kunt u naar uw gevangenissen een deurwaarder sturen en vervolgens via het gerecht uw gram te halen, een gewoonte die blijkbaar in de plaats van overleg en wettenmakerij is gekomen.

 

Kom, kom, geen zure oprispingen meer, gekerkerd petekind, of ze laten de heer Landuyt los, die Westvlaams blaffend het erf van binnendringers probeert te zuiveren en daarna braafjes op zijn hondenkopje wordt geaaid door zijn rode medebroeders.

Ligt u echt niet wakker van wat u te zien krijgt in de documentaires rond Leuven – Hulp?

Zou u niet dringend medailles voor brave gevangenen gaan uitreiken aan mensen die in duo- trio- en quatrocellen dag en nacht doorbrengen, en niet eens de boel kort en klein hebben geslagen?

En dat in een ruimte waarover een grote hond moeten beschikken, om maar te zwijgen van vrije uitloop die uw broeders en zusters kippen hebben verworven?

Zoiets heet foltering.

Er zijn dan ook nog geïnterneerden die elke menselijke en medische zorg ontberen en worden ‘opgeslagen’ in gevangenissen of al een halve eeuw wachten op verbetering in Merksplas.

Het zal de rechters die mensen hiertoe veroordelen een zorg zijn.

 

In uw wetgeving omtrent de rechten van de gedetineerden heeft u een verschijnsel binnen gesmokkeld dat PSD heet, de psycho sociale dienst.

Deze “dienst” slaagt erin in bijna 80% van de gevallen te laat te zijn met rapporten, testen, getuigschriften, certificaten en vergunningen, zodat de betreffende steeds naar later wordt verschoven als het om verlof, elektronisch toezicht of vervroegde invrijheidstelling gaat.

 

Folteren door grove onkunde is ook folteren.

Ga eens met uw vriend Landuyt 14 dagen in een trio cel zitten (de 3e persoon is een Albanees die oosterse tabak tot sigaretten draait) want bewaker spelen ging u niet goed af zoals we dat in Brugge zagen.

 

Uw rechtbanken hebben dit voorbije jaar onder vuur gelegen.  

Als folteren dan toch is toegestaan zou ik ze verplichten boeken te lezen. Boeken waarin wetenschappelijke studies bewijzen dat lange straffen, dat gevangenissen tout court, weinig of geen zin hebben. Integendeel, ik zie hier met eigen ogen de resultaten van de volkswil, van de strenge straffen waarmee de jonge justitionele garde zich tracht te positioneren.

Terug naar school, dure jongens en meisjes, jaja, er bestaan alternatieven.

Zouden we toch maar de wetenschap als uitgangspunt nemen en niet de primitieve wil van het kiesvee dat door hard roepen, gesteund door de media, zijn eigen waarheid maakt.

Het knisperen van de brandstapels beschermde het christelijke volk tegen de pompereren van de duivel, en masturberen leidde volgens diezelfde zedenbeschermers tot ernstige ziekten. Het duurde 200 jaar eer de wetenschap duidelijk maakte dat ´zelfbevlekking´ niets met lijf- en zedenbederf had te maken.

 

Het zal enige moed vragen om tegen dit kiesvee in te gaan, maar de troost dat een aantal raden van beheer steeds een stoeltje vrijhouden voor ex- ministers mag u sterken.

 

Wel, die moed, Stefaan, wens ik u en de uwen. Schakel de universiteiten in, denk na, lees, bezoek, stel vragen. Kom terug op uw 7 gevangenissen. Overleg. Schrijf heldere en goed gemotiveerde wetten.

Bezoek de gevangenen, zonder de pers, luister naar hen, bekijk hun leed als u durft.

Maar hou op folteren, want in tegenstelling met masturbatie, is dit wel een doodzonde, en al is men van goeden huize, wij zullen niet laten te komen spoken.

Elke nacht.