Volledig: Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12/01/2005
en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 01/02/2005 en sedertdien al bij herhaling gewijzigd en aangepast door latere wetten.
In deze wet is bedoeld de interne rechtspositie van de gedetineerden met name alle regelingen die binnen de muren van de gevangenis gelden en die betrekking hebben op algemene bepalingen, de indeling en de bestemming van de gevangenis, het huishoudelijk reglement, het toezicht op de gevangenissen, de toegang tot de gevangenis, de detentieplanning(*), de levensvoorwaarde in de gevangenis, de samenlevingsvoorwaarde, contacten met de buitenwereld (briefwisseling, bezoek, telefonie, speciale contacten met de raadsman en consulaire en diplomatieke ambtenaren, de media),
godsdienst en levensbeschouwing, vorming en vrijetijdsbesteding, arbeid, gezondheidszorg en gezondheidsbescherming, medische en medico-psychosociale expertise, sociale hulp- en dienstverlening, orde en veiligheid, gebruik van dwang, tucht, afhandeling van klachten en bezwaren(*)
Opmerking: de met(*) gemerkte rubrieken zijn actueel nog niet in werking.

Belgisch Staatsblad 20050201 p. 2815 e.v.