FAQ

 

Deze rubriek is bedoeld voor personen die meer willen weten aangaande de wirwar van begrippen en afkortingen welke van toepassing zijn op gedetineerden.
Voor sommige begrippen wordt getracht om als leidraad te dienen.
Indien u vragen hebt welke in deze rubriek FAQ ( nog ) niet behandeld zijn en/of opmerkingen en aanpassingen aangaande juistheid betreffende de in FAQ gegeven oplossingen, 
kunt u zich steeds wenden tot de webbeheerder via het contact formulier

Definitie Verdachte: de gedetineerde die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging en ten aanzien van wie geen veroordeling werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan,
ongeacht of het gaat om een verdachte die nog niet naar het vonnisrecht werd verwezen om een beklaagde of om een beschuldigde.

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v.

Definite van gedetineerde: De persoon ten aanzien van wie tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of van een vrijheidsbenemende maatregel geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in een gevangenis. 

Belgisch Staatsblad 2005-02-01 p. 2815 e.v