Boek:               Ex-gangster. Hoe ik als zware crimineel erin slaagde uit te
                        groeien tot een brave burger.
Auteur:            Steven Snauwaerts
Uitg. + jaar:     Borgerhoff & Lamberigts, 2014