Wie is Bureau buitenland

Bureau Buitenland zet zich in voor Nederlanders die vastzitten in een buitenlandse gevangenis.

We verstrekken informatie en advies en zetten vrijwilligers in, alles om je zo goed mogelijk te helpen tijdens je detentie.

Ben je in het buitenland opgepakt en wil je contact met Bureau Buiteland vul dan het reclasseringsformulier in. Al het contact dat je met ons hebt is op vrijwillige basis, anders dan de 'gewone' reclassering.

Het reclasseringsformulier heb je mogelijk van de Nederlandse ambassade gekregen, maar ook te verkrijgen via ons natuurlijk.

Inventarisatie problematiek

Bureau Buitenland informeert jou en je contactpersoon in Nederland over procedures, vragen en praktische problemen waar je tegenaan kunt lopen. Tijdens het voorarrest willen wij de detentieschade zoveel mogelijk beperken door gericht informatie en advies te geven. Daarbij kijken we naar moeilijkheden op het gebied van wonen, werk, opleiding, inkomen, schulden, geestelijke- en lichamelijke gezondheid. Voor zowel jou als je contactpersoon hebben wij een informatie boekje beschikbaar waar alle relevante informatie in vermeld staat.

Betrokken vrijwilligers

Wij hebben een wereldwijd netwerk van vrijwilligers. (Nederlanders die iedere 6/8 weken) op bezoek bij je komen en je bijstaan gedurende je detentie.

Nazorg na een buitenlandse detentie

Ben je bijna klaar met je straf en keer je terug naar Nederland, maar voorzie je hulp nodig te hebben bij het regelen van zaken in Nederland?

Bureau Buitenland kan je aanmelden bij de gemeente. Je krijgt dan een nazorgcoordinator toegewezen die je eenmaal in Nederland helpt bij die praktische zaken.

Wil je contact met Bureau Buitenland, geef dit dan aan bij de ambassade of bel met ons.

 

Onze brochure: 22003_BUR_Brochure_Opgepakt_in_het_buitenland_wat_nu_P6Korte_brochuredef.pdf

 

Het reclasseringsformulier: BB_Reclasseringsformulier_druk_cq_mailversie-1.pdf

 

0031 088 804 1090

 

Een man die in april 2015 voorwaardelijk werd vrijgelaten om medische redenen zit opnieuw achter de tralies.
Aan de grondslag liggen nieuwe feiten: slaan en dreiging explosieven te gebruiken.
De kans is groot dat hij voor langere tijd terug naar de gevangenis moet.
Hij kreeg voorwaardelijk bij zijn vrijlating ( geen nieuwe feiten plegen, red. x1) Als het parket oordeelt dat de
voorwaarden zijn geschonden moet hij terug verschijnen voor de strafuitvoeringsrechtbank, die over zijn toekomst zal oordelen.

Het Laatste Nieuws 20160321


Een gedetineerde die vrij is onder voorwaarden heeft tevergeefs geprobeerd de vervroegde invrijheidstelling te versoepelen.
Reizen door Europa zonder toestemming te vragen bleek praktisch lastig.
De uitvoeringsrechtbank (SURB) gaf geen gevolg aan het verzoek.

Het Laatsten Nieuws 20160427


Wie ooit in de gevangenis heeft gezeten geraakt nog altijd zeer moeilijk aan een job.
Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams ministerie voor werk. Elke gedetineerde kan met het oog op vrijlating deelnemen aan het
" Aan de bak " - programma dat een brug moet slaan tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt.
In 2015 starten bijna 700 gedetineerde aan zo'n opleiding. Er is echter geen garantie op succes.
Van de 355 cursisten die in 2014 de gevangenis mochten verlaten had een half jaar later amper 45% werk.

Het Laatste Nieuws 20160312

Een ex-gedetineerde is door de politiediensten opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor vrijheidsberoving van zijn vriendin
( bedreiging en opsluiting). De man, veroordeeld tot in totaal bijna 30 jaar cel was in december 2014 om medische redenen vrijgelaten en had toen gezworen nooit
meer terug te zullen keren naar de gevangenis.

De Standaard 20160321

Volgens de minister van Justitie valt de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB) niets te verwijten in een zaak van één van de zelfmoordterroristen in zaventem.
et proces om tot Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) te komen had twee jaar geduurd en de wet werd gerespecteerd.
De Minister van Justitie bevestigde dit maar ging vanwege de scheiding van de machten niet in op de beslissing van de SURB.
Het parket had echter moeten reageren toen de man in kwestie medio 2015 niet meer kwam opdagen op afspraken met de justitieassistente.
De wet bepaald dan dat het Openbaar Ministerie (OM) tot een voorlopige aanhouding kan beslissen, wat inhoudt dat de man direct zou worden geseind
; echter dit initiatief genomen.

De Standaard 20160326

Veroordeelden die hun straf thuis uitzitten met een enkelband krijgen sinds de hervorming van het systeem minder sociale begeleiding.
Volgend een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel ( VUB ) nemen hierdoor de frustraties toe en verhoogt de kans op recidive.
Volgens het onderzoek hebben veroordeelden vaak alleen nog contact met werknemers van centra voor elektronisch toezicht, d.w.z technici die niet sociaal geschoold zijn.
Dat het menselijk contact word weggenomen door besparingen vinden de onderzoekers van de VUB onverantwoord. De straf is alleen nog een technologisch controle, 
terwijl het veel meer moet zijn. 

VRT1 tt. p 103 op 20160307 12u02

één op de twee ex-gedetineerde zit binnen enkele jaren opnieuw in de cel, omdat ze terug aan de drug zijn of hun baan zijn kwijtgeraakt.
Om dit recidivisme aan te pakken hebben, eind 2014 de Hasseltse gevangenis ( PSD, CAW, VDAB, OCMW ) het Justitiepaleis en hulpverleners een experiment opgestart.
6 gevangenen zijn in de gevangenis geholpen bij de voorbereiding op hun vrijlating  door een soort netwerk rond de betrokkenen op de bouwen.
Met succes, want deze zes zijn nog steeds op vrije voeten. 

Het Belang Van Limburg 20160312

Mensen die veroordeeld werden tot een straf van 30 jaar of levenslang, zitten sinds september 2012 langer vast. Dat werd beslist op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom.
Personen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd dat de dood tot gevolg had zoals verkrachting, brandstichting in een bewoond huis of lichamelijke foltering van een minderjarige, zullen sindsdien minstens de helft van hun straf moeten uitzitten. Voor recidivisten wordt de drempel opgetrokken tot drie vierde van de straf.

Lees meer: Hoe lang is levenslang?

Gedetineerden die in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) krijgen ca. 6 maanden vóór verstrijken van 1/3 van de straf (Wet Lejeune, 1888) een formulier voor aanmelden bij strafuitvoeringsrechtbank (SURB).

SURB vraagt op zitting een reclasseringsplan (RP) inhoudende: werk, houding t.a.v. burgerlijke partij, betaling gerechtskosten, betaling burgerlijke partij en psychologische behandeling.

Let wel bij kleine straffen zijn natuurlijk niet alle punten van toepassing: reclasseringsplan is dus persoonlijk en niet algemeen!

Lees meer: Terugkeer maatschappij vanuit detentie: een stappenplan

Subcategorieën

FAQ

 

Deze rubriek is bedoeld voor personen die meer willen weten aangaande de wirwar van begrippen en afkortingen welke van toepassing zijn op gedetineerden.
Voor sommige begrippen wordt getracht om als leidraad te dienen.
Indien u vragen hebt welke in deze rubriek FAQ ( nog ) niet behandeld zijn en/of opmerkingen en aanpassingen aangaande juistheid betreffende de in FAQ gegeven oplossingen, 
kunt u zich steeds wenden tot de webbeheerder via het contact formulier