Het gevangenisbeleid draait in België al jaren in de soep. Gevangenen zitten met 2 of 3 op elkaar gepakt in middeleeuwse cellen, cipiers staken om de haverklap, korte straffen worden niet eens uitgevoerd, terwijl de bajes uitpuilt met (soms onschuldige)  verdachten in voorhechtenis.

CARINE VAN CAUTER: “Een oplossing om onze gevangenissen te ontlasten, is de elektronische enkelband. In Groot-Brittanië  zijn er 18.000 enkelbanden in omloop. Als je rekening houdt met ons bevolkingsaantal, is dat 5 keer meer dan bij ons. Wij gebruiken er amper 680”.

“Een reden is te weinig personeel hebben om ze te controleren. De enkelband wordt bij ons ook alleen maar gebruikt voor reïntegratie. Na een lang verblijf in de gevangenis mogen gedetineerden het laatste stukje van hun straf  met de enkelband uitzitten. Helaas is er een wachttijd van 8 maanden. Gevangenen komen uit de gevangenis, zijn weer vrij en moeten dan na máánden opnieuw een enkelband om. Dat is absurd. In Groot-Brittanië heeft men het hele systeem uitbesteed aan een privéfirma, weliswaar onder strikte voorwaarden. Als een gedetineerde met enkelband zich buiten zijn perimeter waagt, staat binnen de 2 uur iemand aan de deur. De controle is zeer strikt”.

“De overheid faalt al jaren in haar strafuitvoeringsbeleid. Het is het resultaat dat telt. Mensen dulden niet dat sommige straffen niet een smeer worden uitgevoerd, omdat de gevangenis overvol zitten. Wij vragen dat de enkelband wordt ingevoerd als volwaardige straf en ook voor mensen die in voorhechtenis zitten. Want nu bestaat 40% van onze gevangenisbevolking uit verdachten in voorhechtenis. Haal die weg en de gevangenis wordt al een stuk leefbaarder. Met minder gedetineerden kan men opnieuw werk maken van reïntegratie en begeleiding. Want een celstraf is niet alleen boete doen. Vroeg of laat komen die mensen wel terug in de maatschappij. Daar moeten ze op voorbereid worden. Eén dag enkelband kost maar een vijde van een dag gevangenis. Dit systeem is veel goedkoper dan nieuwe gevangenissen bouwen en het gaat veel sneller. Waar wacht justitie minister Vandeurzen nog op?”.