Schulden krijgen, het kan iedereen overkomen. Sommigen verliezen onverwachts hun job of worden arbeidsongeschikt. Anderen kopen een auto of meubels op krediet en krijgen deze niet meer afbetaald. Wie meer geld uitgeeft dan hij verdient, krijgt schulden. Omgaan met schulden is geen gemakkelijke klus, zeker niet wanneer je in de gevangenis verblijft.

“Steek deze brieven samen met de brieven en enveloppen die je van je schuldeisers krijgt in een kaft.”

Toch kun je in de gevangenis al een en ander doen om te voorkomen dat de schulden hoger oplopen. Het allerbelangrijkste is dat je contact opneemt met personen of organisaties aan wie je geld verschuldigd bent. We noemen hen schuldeisers. Je brengt hen op de hoogte met een brief dat je in de gevangenis verblijft en je momenteel niet kunt starten met een afbetaling. Je vraagt dus om uitstel van betaling.  Bij deze brief steek je een attest van gevangenschap. Dit attest kun je met een rapportbriefje aanvragen bij de griffie. Met deze brief kun je soms vermijden dat je dossier naar de deurwaarder wordt doorgestuurd.
Daarnaast kun je bepaalde contracten opzeggen vanuit de gevangenis. Denk dan vooral aan de huur van je appartement, je abonnement op gas, elektriciteit  of gsm. Je maakt hier geen gebruik meer van en je voorkomt dat je in financiële problemen nog groter worden. Maak een kopie van alle brieven die je verstuurt. Steek deze brieven en enveloppen die je van je schuldeisers krijgt in een kaft. Dit helpt om een overzicht te maken van de verschillende schulden die je hebt.

“Toch kun je in de gevangenis al een en ander doen om te verkomen dat de schulden hoger oplopen.”

Heb je toch voldoende geld, dan kun je starten met een kleine afbetaling vanuit de gevangenis. Schrijf hiervoor een brief naar de schuldeiser en doe hierin een voorstel/

Wat als de schuldeiser een burgerlijke partij is?
Je bent veroordeeld voor een misdrijf waar slachtoffers bij waren. De slachtoffers die schade hebben geleden kunnen zich burgerlijke partij stellen. Het is een aparte schuldeiser. CAW De Kempen heeft een overzichtelijke brochure opgemaakt met hierin informatie voor zowel de dader als het slachtoffer. Je kunt de brochure ‘Ik ben slachtoffer/Ik zit in de gevangenis’ opvragen bij je trajectleider van JWW.

Wat kun je doen als je vrij komt?
Ook dan zijn er verschillende mogelijkheden:
- Schuldbemiddeling: erkende schuldbemiddelaars kunnen nakijken of bepaalde contracten
die je hebt afgesloten wettelijk in orde zijn, of er niet te veel kosten zijn aangerekend.
- Budgetbegeleiding: je beheert zelf je inkomsten en er is overleg over de uitgaven met een
maatschappelijk werker/ster
- Budgetbeheer: hier worden je inkomsten en je uitgaven beheerd door de maatschappelijk
werker/ster.
- Collectieve schuldenregeling: dit is een zeer ingrijpende vorm van schuldbemiddeling.
Het is een procedure die via het gerecht loopt waarbij een schuldbemiddelaar wordt
aangesteld voor een bepaalde periode.
Wil je hierover meer informatie als je vrij bent, dan kun je terecht bij het OCMW van de gemeente of het Sociaal Huis.
BRON: KRANT X
Aug. 2010