De veroordeelde Q. al anderhalve maand spoorloos nadat hij niet terugkeerde naar de gevangenis na penitentiar verlof . Een nieuwe tegenslag voor de Minister van Justitie

In feite heeft de Minister geen zeggenschap gehad in de verlofregeling , en gedetineerden die niet terugkeren na een dag vrij , zijn allesbehalve uitzonderlijk .

Q. veroordeeld voor home-en carjackings, voor een overval op een geldinstelling en voor bendevorming . Eerder ging hij op de loop in het justitiepaleis , waar hij moest voorkomen .
Q.vroeg aan  via Voorwaardelijke Invrijheidstelling vrij te komen . Het werd geweigerd en er werd gesteld dat Q . een reclasseringsplan moest voorleggen . Zo'n plan is nodig om te kunnen genieten van penitentiair verlof , waarna de gedetineerde mogelijk onder een regime van "semivrijheid"zou worden geplaatst, of een enkelband zou kunen dragen .

Wat liep er verkeerd?
Q. daagde na een dag penitentiair verlof niet meer op in de gevangenis . Het was niet de eerste keer en daarvoor was alles volgens de regeltjes verlopen .

De advocaat van Q. bestempelt de client als "ontsnappingsgevaarlijk". Q. was erg ontgoocheld dat hij niet in aanmerking kwam voor een voorwaardelijke invrijheidsteliing (VI) . Toen de politieke en maatschappelijke druk toenam om zware gangsters niet meer vrij te laten , vreesde hij dat hij zijn hele straf zou moeten uitzitten . Dat lijkt me een mogelijke verklaring voor de vlucht van Q.

Indien er gedetineerden niet terugkeren na een verlof wordt de zwarte Piet doorgegeven . De Minister , de administratie , de strafuitvoeringsrechtbank, de psychosociale dienst , de directeur ..

Als het mis is , staan ze klaar om de verantwoordelijkheden af te schuiven naar een derde.

De procedures moeten volgens het boekje verlopen , en zeker in een tijd van verkiezingen ; politieke profilering is dan aan de orde van de dag.

Het gevolg hiervan is dat er steeds minder neiging bestaat dat gedetineerden met penitentiair verlof ( PV) of in voorwaardelijke vrijheid worden gesteld (VI)

Het risico wordt de kop ingedrukt . De ruimte in de gevangenis wordt kleiner per gedetineerde , de totale kosten voor Justitie nemen toe en reclassering wordt steeds moeilijker .