De strafuitvoeringsrechtbank van Brussel heeft eind januari 2012 een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof in het kader van een vraag van een gedetineerde om voorwaardelijk in vrijheid (VI) te worden gesteld.

Voor het Hof zal de verhoging worden betwist om het aantal beslissende rechters (vijf in plaats van drie, red x14) voor bepaalde categorieën van veroordeelden
(levenslang + TBR en 30 jaar + TBR, red x14).

Het Grondwettelijk Hof zou tegen eind 2014 een beslissing, moeten nemen.
In afwachting daarop is de procedure opgeschort.

                                                                                    

Bron: Gazet van Antwerpen, 28-1-2014.