Wie ooit in de gevangenis heeft gezeten geraakt nog altijd zeer moeilijk aan een job.
Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams ministerie voor werk. Elke gedetineerde kan met het oog op vrijlating deelnemen aan het
" Aan de bak " - programma dat een brug moet slaan tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt.
In 2015 starten bijna 700 gedetineerde aan zo'n opleiding. Er is echter geen garantie op succes.
Van de 355 cursisten die in 2014 de gevangenis mochten verlaten had een half jaar later amper 45% werk.

Het Laatste Nieuws 20160312