Een gedetineerde die vrij is onder voorwaarden heeft tevergeefs geprobeerd de vervroegde invrijheidstelling te versoepelen.
Reizen door Europa zonder toestemming te vragen bleek praktisch lastig.
De uitvoeringsrechtbank (SURB) gaf geen gevolg aan het verzoek.

Het Laatsten Nieuws 20160427