Een man die in april 2015 voorwaardelijk werd vrijgelaten om medische redenen zit opnieuw achter de tralies.
Aan de grondslag liggen nieuwe feiten: slaan en dreiging explosieven te gebruiken.
De kans is groot dat hij voor langere tijd terug naar de gevangenis moet.
Hij kreeg voorwaardelijk bij zijn vrijlating ( geen nieuwe feiten plegen, red. x1) Als het parket oordeelt dat de
voorwaarden zijn geschonden moet hij terug verschijnen voor de strafuitvoeringsrechtbank, die over zijn toekomst zal oordelen.

Het Laatste Nieuws 20160321