Het idee dat alle gevangenen vrijkomen als ze een derde van hun straf hebben uitgezeten , klopt niet . Bijna 20 procent van de gedetineerden komt dan vrij ....

Onze strafuitvoering is lang niet zo laks als vaak wordt gezegd . Het klopt bijvoorbeeld niet dat gevangenen bijna allemaal vrijkomen als ze een derde van hun celstraf hebben uitgezeten . De helft van hen zit 46 procent van de celstraf uit , 35 procent blijft achter de tralies tot twee derde van de straf achter de rug is .

Iemand die levenslang kreeg komt in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating na 10 jaar . Maar het is niet omdat iemand  theoretisch in aanmerking komt , dat die voorwaardelijke vrijlating er ook echt al zal komen .

Een voorwaardelijke vrijlating wil zeggen dat justitie toch nog enige controle houdt over iemand die uit de gevangenis wordt vrijgelaten . Voorwaarden worden opgelegd zodat nog een tijdlang nagegaan kan worden of hij die ook echt naleeft . Zoniet , dan wordt er opgetreden . Indien iemand tot het einde van zijn straf achter de tralies blijft , is er geen enkele controle meer .

Hoe de strafuitvoering verder zal evolueren nu de speciale , onafhankelijke strafuitvoeringsrechtbanken moeten oordelen over de vrijlating van de gedetineerden , is voorlopig afwachten .
Toch lijkt het er nu ,na ruim twee jaar dat de strafbanken werkzaam zijn, er op , dat zeker niet meer dan 20 procent van de gedetineerden de gevangenis verlaten , na een derde van de straf te hebben uitgezeten .
Ook dit is naast de andere problemen eveneens een bekommernis van de Minsister van Justiitie .