Een maand straf uitzitten is geen kalendermaand. En ook vervroegde vrijlating na recidive geeft grote verschillen . Er bestaat grote onduidelijkheid over de berekening van een gevangenisstraf . De onduidelijkheid kent verscheidene oorzaken .
....Zo staat in de strafwet dat een maand gevangenisstraf bestaat uit dertig dagen . Twaalf maanden gevangenisstraf (36) dagen is dus niet hetzelfde als een jaar gevangenisstraf,  (365) dagen . Tussen de  '36 maandencel' en 'drie jaar gevangenis' zit al een verschil van twee weken .

Ook over de toepassing van de tweederde regel op recidivisten bestaat een verschil in interpretatie . Mensen die na een eerste veroordeling een tweede gevangenisstraf krijgen , kunnen pas vervroegd vrijkomen na twee derde van hun straf . Veroordeelden die zich niet in zo'n 'staat van herhaling' bevinden , kunnen ten vroegste na een derde van hun straf voorwaardelijk vrijgelaten worden .

Volgens de dienst gevangeniswezen kan het een verschil maken van jaren tussen de meest gunstige en minst gunstige interpretatie voor een gedetineerde . Het is aan het parlement om de onduidelijkheid met een wet weg te nemen ....