KNOKKE - Een schokgolf trok gisteren door het mondaine Knokke. Michelle Martin werd er gesignaleerd bij de kapper.

Lees meer: Lippens wil Martin niet in Knokke

‘Martin heeft geen voorwaarden geschonden’ ‘Michelle Martin heeft geen voorwaarden geschonden door naar Knokke te gaan’, zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Lees meer: ‘Martin heeft geen voorwaarden geschonden’

Met dit krantenartikel uit het Laatste Nieuws 26-9-2012, wil de arbeidsinspectie zich waarschijnlijk profileren en zich doen ‘gelden’ door een onderzoek in te stellen naar het ‘zwartwerk’ dat M. M. zou verrichten in het klooster van Malonne, ter vergoeding van haar verblijf, de kost en inwoon, want deze regeling “met gesloten beurzen”is onwettig, want er worden geen sociale rechten (R.S.Z.), noch belastingen (bedrijfsvoorheffing) in het raam van deze regeling betaald. Intrinsiek is dit helemaal juist, daarover valt dus niets te zeggen. Andermaal wordt groot volksbedrog gepleegd!

Lees meer: Onderzoek naar ‘zwartwerk’

«Straks lopen 120 moordenaars, verkrachter, drugsdealers, roofovervallers en andere criminelen rond die we niet meer in de gaten kunnen houden.» Daarvoor waarschuwt het justitiehuis in Turnhout, in een open brief aan alle burgemeesters van het arrondissement. «En dat alleen al in onze regio. Door nieuwe ontslagen zullen ook in uw gemeente criminelen rondlopen zonder de nodige opvolging en begeleiding. We zijn zelf bang.»

Lees meer: Geen begeleiding meer voor honderden criminelen

Jongeren Advies Centrum – JAC

Zoek het niet te ver…

Lees meer: Hulp- en dienstverlening buiten de muren

Schulden krijgen, het kan iedereen overkomen. Sommigen verliezen onverwachts hun job of worden arbeidsongeschikt. Anderen kopen een auto of meubels op krediet en krijgen deze niet meer afbetaald. Wie meer geld uitgeeft dan hij verdient, krijgt schulden. Omgaan met schulden is geen gemakkelijke klus, zeker niet wanneer je in de gevangenis verblijft.

Lees meer: Schulden? Hoe pak ik ze aan?

Het gevangenisbeleid draait in België al jaren in de soep. Gevangenen zitten met 2 of 3 op elkaar gepakt in middeleeuwse cellen, cipiers staken om de haverklap, korte straffen worden niet eens uitgevoerd, terwijl de bajes uitpuilt met (soms onschuldige)  verdachten in voorhechtenis.

Lees meer: De enkelband en de privésector.

 

De wet Lejeune uit 1888 (!!) is gebaseerd op gunsten en laat toe dat (lang)gestraften in aanmerking komen voor VI (voorwaardelijke invrijheidsstelling) na éénderde van hun straf.

Voor levenslanggestraften is er de mogelijkheid na 10 jaar.

Lees meer: Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI): casus

Op 1 feb. 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter genomen worden. De nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor gedetineerden. Het is dan ook belangrijk dat zij geïnformeerd worden over de voornaamste wettelijke vernieuwingen. Wat verandert er concreet? Wat gebeurt er met dossiers die hangend zijn bij een VI-commissie? Hoe kan je beroep doen op de strafuitvoeringsrechters en wat zijn nu precies je rechten?

Lees meer: Strafuitvoeringsrechtbanken(SURB)

 

Voor heel wat gedetineerden is thuisloosheid na vrijlating uit een penitentiaire instelling een dreigende realiteit. Ze verliezen hun (eigen of huur) woning en het vinden van een goede huisvesting vanuit de detentiesituatie blijkt erg problematisch.

Een reëel en toenemend probleem, zoals blijkt uit recent onderzoek

Lees meer: Thuisloosheid na detentie

Subcategorieën

FAQ

 

Deze rubriek is bedoeld voor personen die meer willen weten aangaande de wirwar van begrippen en afkortingen welke van toepassing zijn op gedetineerden.
Voor sommige begrippen wordt getracht om als leidraad te dienen.
Indien u vragen hebt welke in deze rubriek FAQ ( nog ) niet behandeld zijn en/of opmerkingen en aanpassingen aangaande juistheid betreffende de in FAQ gegeven oplossingen, 
kunt u zich steeds wenden tot de webbeheerder via het contact formulier