Voor heel wat gedetineerden is thuisloosheid na vrijlating uit een penitentiaire instelling een dreigende realiteit. Ze verliezen hun (eigen of huur) woning en het vinden van een goede huisvesting vanuit de detentiesituatie blijkt erg problematisch.

Een reëel en toenemend probleem, zoals blijkt uit recent onderzoek

Lees meer: Thuisloosheid na detentie

 

          Reclassering begint met thuisloosheid

 

Voor veel gedetineerden eindigt een verblijf in de gevangenis zonder dak boven het hoofd. Velen verliezen woonst en sociaal netwerk tijdens de detentie. Een nieuwe woonst en de opbouw van een nieuw sociaal netwerk vanuit de gevangenis blijkt voor velen problematisch. Dit heeft wel verregaande gevolgen voor de betreffende gedetineerde zelf. Een dak boven het hoofd is een basisvoorwaarde voor een menswaardig bestaan, het recht op wonen is niet zomaar een sociaal grondrecht.

Thuisloosheid na detentie blijkt een bepalende factor voor recidive. Een aantal structurele problemen maakt dat velen de vicieuze cirkel “van de bak naar de straat” niet kunnen doorbreken

Lees meer: Reclassering

En dan is er nog een kleurig verhaal dat men in de media wil ophangen van VI (voorwaardelijke invrijheidstelling). De realiteit is echter minder rooskleurig. Een illusie die men wil verkopen als de nieuwe vrijheid na een lange periode van martelingen als gedetineerde.

Lees meer: Ervaring met VI - 1

Thuisgekomen uit de gevangenis gebeurt het niet zelden, dat het huis (en ook het gehele leven) van de ex-gedetineerde overhoop ligt .

Lees meer: Op vrije voeten...maar voor gesloten deuren

Penitentiar verlof is nodig om de reintegratie van de gevangene in de maatschappij voor te bereiden .
Elke gevangene die definitief veroordeeld is, kan penitentiair verlof aanvragen voor hij in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling . Voor degene die voor de eerste keer veroordeeld zijn ,is voorwaardelijke invrijheidstelling dus mogelijk na eenderde van hun straf te hebben uitgezeten , voor recidivisten na tweederde.

Lees meer: Penitentiair verlof noodzakelijk voor reintegratie

De veroordeelde Q. al anderhalve maand spoorloos nadat hij niet terugkeerde naar de gevangenis na penitentiar verlof . Een nieuwe tegenslag voor de Minister van Justitie

Lees meer: Niet terugkeren na verlof niet uitzonderlijk


Een maand straf uitzitten is geen kalendermaand. En ook vervroegde vrijlating na recidive geeft grote verschillen . Er bestaat grote onduidelijkheid over de berekening van een gevangenisstraf . De onduidelijkheid kent verscheidene oorzaken .
....

Lees meer: Berekening duur straf onduidelijk

Het idee dat alle gevangenen vrijkomen als ze een derde van hun straf hebben uitgezeten , klopt niet . Bijna 20 procent van de gedetineerden komt dan vrij ....

Lees meer: Slechts een op de vijf gevangenen komt vrij na derde van straf

Subcategorieën

FAQ

 

Deze rubriek is bedoeld voor personen die meer willen weten aangaande de wirwar van begrippen en afkortingen welke van toepassing zijn op gedetineerden.
Voor sommige begrippen wordt getracht om als leidraad te dienen.
Indien u vragen hebt welke in deze rubriek FAQ ( nog ) niet behandeld zijn en/of opmerkingen en aanpassingen aangaande juistheid betreffende de in FAQ gegeven oplossingen, 
kunt u zich steeds wenden tot de webbeheerder via het contact formulier