SURB & VI

Strafuitvoeringsrechtbanken(SURB)

Op 1 feb. 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter genomen worden. De nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor gedetineerden. Het is dan ook belangrijk dat zij geïnformeerd worden over de voornaamste wettelijke vernieuwingen. Wat verandert er concreet? Wat gebeurt er met dossiers die hangend zijn bij een VI-commissie? Hoe kan je beroep doen op de strafuitvoeringsrechters en wat zijn nu precies je rechten?

Thuisloosheid na detentie

 

Voor heel wat gedetineerden is thuisloosheid na vrijlating uit een penitentiaire instelling een dreigende realiteit. Ze verliezen hun (eigen of huur) woning en het vinden van een goede huisvesting vanuit de detentiesituatie blijkt erg problematisch.

Een reëel en toenemend probleem, zoals blijkt uit recent onderzoek

Reclassering

 

          Reclassering begint met thuisloosheid

 

Voor veel gedetineerden eindigt een verblijf in de gevangenis zonder dak boven het hoofd. Velen verliezen woonst en sociaal netwerk tijdens de detentie. Een nieuwe woonst en de opbouw van een nieuw sociaal netwerk vanuit de gevangenis blijkt voor velen problematisch. Dit heeft wel verregaande gevolgen voor de betreffende gedetineerde zelf. Een dak boven het hoofd is een basisvoorwaarde voor een menswaardig bestaan, het recht op wonen is niet zomaar een sociaal grondrecht.

Thuisloosheid na detentie blijkt een bepalende factor voor recidive. Een aantal structurele problemen maakt dat velen de vicieuze cirkel “van de bak naar de straat” niet kunnen doorbreken

Ervaring met VI - 1

En dan is er nog een kleurig verhaal dat men in de media wil ophangen van VI (voorwaardelijke invrijheidstelling). De realiteit is echter minder rooskleurig. Een illusie die men wil verkopen als de nieuwe vrijheid na een lange periode van martelingen als gedetineerde.

Penitentiair verlof noodzakelijk voor reintegratie

Penitentiar verlof is nodig om de reintegratie van de gevangene in de maatschappij voor te bereiden .
Elke gevangene die definitief veroordeeld is, kan penitentiair verlof aanvragen voor hij in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling . Voor degene die voor de eerste keer veroordeeld zijn ,is voorwaardelijke invrijheidstelling dus mogelijk na eenderde van hun straf te hebben uitgezeten , voor recidivisten na tweederde.

Berekening duur straf onduidelijk


Een maand straf uitzitten is geen kalendermaand. En ook vervroegde vrijlating na recidive geeft grote verschillen . Er bestaat grote onduidelijkheid over de berekening van een gevangenisstraf . De onduidelijkheid kent verscheidene oorzaken .
....