Er is niet zo zeer nood aan netten boven de gevangenissen, zwaar bewaakte gerechtshoven en extra camerabewaking in de strafinstelliingen maar moeten deels het inhumane gevangeniswezen ombuigen .

Lees meer: Sleutel naar nieuw leven

Op 8 Oktober 2009 werd een gedeelte van uitzending van Koppen op VRT Eén besteed aan opleiding en cursussen in de gevangenis van Leuven- Centraal .

Lees meer: Leren(of leven?) in de Belgische gevangenis

Bezint eer ge begint !
Momenteel verblijf ik in een Belgische gevangenis voor een veroordeling binnen een criminele organisatie ofwel voor het leveren van hardrugs aan een "Belgische criminele organisatie"

Lees meer: Bezint eer ge bezint!

Het ziet er naar uit dat de laatste gebeurtenissen in de gevangenissen (ontsnappingen en gijzelingen) zal uitmonden in nog meer repressie. Maar ligt deze hypotheek niet op het gevangeniswezen zelf ? Want dat is er ook op gericht de gedetineerden een perspectief op een nieuwe toekomst te geven .

Lees meer: Nog meer repressie nodig ?

Terecht reageren wij als dieren , die opeengepakt in kwekerijen moeten leven.
 En net zo terecht zijn er mensen die tegen dit leed opkomen .

Lees meer: Dierenleed