Binnendemuren

headermetnaam1

Het ziet er naar uit dat de laatste gebeurtenissen in de gevangenissen (ontsnappingen en gijzelingen) zal uitmonden in nog meer repressie. Maar ligt deze hypotheek niet op het gevangeniswezen zelf ? Want dat is er ook op gericht de gedetineerden een perspectief op een nieuwe toekomst te geven .

Terecht reageren wij als dieren , die opeengepakt in kwekerijen moeten leven.
 En net zo terecht zijn er mensen die tegen dit leed opkomen .

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op een merkwaardig fenomeen binnen het huidige strafrechtsysteem dat het oorspronkelijk idee van "recht spreken meer kwaad dan goed doet ".

Een gevangenis met kerkramen. Duidelijk een teken dat godsdienst of het gebrek daaraan in de 19e eeuw centraal stond als oorzaak van een bandeloos leven.

Het Laatste Nieuws van 25 Juli 2009 meldt : "Vlamingen tegen voorwaardelijke invrijheidstelling".

Handige links

U bevindt zich hier: Start Overig