Terecht reageren wij als dieren , die opeengepakt in kwekerijen moeten leven.
 En net zo terecht zijn er mensen die tegen dit leed opkomen .

Lees meer: Dierenleed

Een gevangenis met kerkramen. Duidelijk een teken dat godsdienst of het gebrek daaraan in de 19e eeuw centraal stond als oorzaak van een bandeloos leven.

Lees meer: Meditatiegalm

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op een merkwaardig fenomeen binnen het huidige strafrechtsysteem dat het oorspronkelijk idee van "recht spreken meer kwaad dan goed doet ".

Lees meer: Over de "weg der geleidelijkheid"en hoe lijdzaam gedetineerden toekijken

Het Laatste Nieuws van 25 Juli 2009 meldt : "Vlamingen tegen voorwaardelijke invrijheidstelling".

Lees meer: Vlaming tegen voorwaardelijke invrijheidstelling

Het lijkt wel of de gevangenis en haar bewoners voor allerlei proefjes en culturele manifestaties gebruikt worden.

De schone kunsten, het theater, een fotoboek, kortom naast een batterij hulpvoorzieningen zoals een psychosociale dienst, beschermcomité, herstelbemiddeling,... is er dus ook een variatie aan meestal éénmalige kunstenaarsexpressies, waarbij gedetineerden betrokken kunnen worden.

Lees meer: Gevangenisbeleid - on verra