Gelukkig groeit bij veel actoren van de justitie nog steeds het besef dat de komende jaren cruciaal zijn . Het gevoel overheerst dat er lang genoeg is aangemodderd. Er moet iets gebeuren . De tijd is rijp om taboes te doorbreken ,

Lees meer: Vertrouwen in justitie zoek

Ervaring - proces

De ervaring begint met de aanhouding .

Lees meer: Ervaring - proces


's Lands media - advocaat nummer één , formuleerde krasse bedenkingen na de ophefmakende uitspraak van de assisenjury .

Lees meer: Advocaat terecht verontwaardigd ?