Rechtbank

Voor de hoogte van de bedragen bestaan indicatieve tabellen voor verschillende schadegevallen. De bedragen kunnen hoog oplopen en zijn afhankelijk van het geval (bijvoorbeeld blijvende invaliditeit, verlies van echtgenote, …)
Indien de veroordeelde het geld niet ter beschikking heeft, kan beroep worden gedaan op het slachtofferfonds.

Bron: gedetineerde Belgie