Ons land dreigt enorme schadevergoedingen te moeten betalen omdat het geïnterneerden zonder therapie in de gevangenis opsluit. Het Europees Hof in Straatburg behandelt momenteel acht zaken met een totale schadeclaim van anderhalf miljoen euro.

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kan opsluiting van iemand die psychisch gestoord is alleen maar in een kliniek of zorginstelling, niet in een gevangenis zoals in ons land wel gebeurt. België werd daarvoor vorige week veroordeeld tot een schadevergoeding van 24.000 euro aan Luc B, een geïnterneerde die al zeven jaar zonder therapie in een gewone cel zit.

Advocaat Peter Verpoorten uit Turnhout heeft nog acht soortgelijke zaken in behandeling in Straatsburg. Daarin vraagt hij in totaal liefst 1,5 miljoen schadevergoeding. Omdat deze acht zaken allemaal gaan over niet-behandeling van geïnterneerden, net zoals de zaak van Luc B., maakt hij een goede kans. Verpoorten heeft daarnaast nog eens een vijftiental zaken ingediend in Straatsburg waarin nog geen schadeclaim is gevraagd. Maar dat zal later sowieso nog gebeuren. Als ons land in al deze zaken veroordeeld wordt, kan de rekening zéér hoog oplopen.

Momenteel zitten nog bijna 1.200 geïnterneerden in de gevangenis. In theorie komen zij allemaal in aanmerking voor een schadevergoeding als zij naar Straatsburg zouden trekken.

En alsof dat nog niet genoeg is dreigt advocaat Walter Van Steenbrugge er nu mee om naar de kortgedingrechter te stappen als zijn cliënt Luc B. op 22 oktober niet uit de gevangenis wordt verwijderd en geplaatst in een instelling met therapeutische opvang; Van Steenbrugge wil een dwangsom van 1.000 euro vertraging per dag vragen.

Bron: Gazet van Antwerpen.