Rechtbank

Het is dan ook niet alleen voor rechters , maar ook voor slachtoffers en overige burgers frustrerend te moeten aanschouwen dat straffen niet worden uitgevoerd.

De minsiter van Justitie vindt dat de rechter een verkeerd signaal heeft gegeven en het is ongepast om iemand die manifest schuldig is vrij te spreken . Op deze wijze wordt er straffeloosheid gecreeerd .

De rechter wordt enkele dagen later gestraf voor zgn. wetsweigering . hij mag alleen nog echtscheidingen doen . De maatregel wordt dan ook afgedaan als een maatregel van interne orde en niet om een officiele sanctie .
Dat hier een verdoken sanctie is gegeven aan de rechter onder druk van de minister van Justitie staat bijna als een paal boven water en waardoor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het gedrang komt . En aansluitend natuurlijk de vraag of Belgie nog wel een rechtsstaat is ?

Het gebaar van de rechter is dan waarschijnlijk ook een gebaar naar de politiek die oogluikend toelaten dat criminele daden straffeloos blijven . Straffen kleiner dan 3 jaar worden in principe niet uitgevoerd gezien er een duidelijk tekort is aan gevangeniscapaciteit .

Opmerkelijk is verder dat de "omstreden "rechter zelf door de procureur-generaal vervolgd wordt voor het zich schuldig maken aan wetsweigering .

Daarentegen worden parkeerretributies uitgeschreven door een privé-firma door een deurwaarder  geind .
Het is dan ook niet alleen nodig dat op het ministerie van Justitie , maar ook in ander politieke contreien koppen met spijkers worden geslagen en dat niet steeds weer één of andere stoorzender de kop boven water steekt .

Hypocrisie alom dus weer . Een klein incident wordt direct opgeblazen om grote en belangrijke zaken te verdoezelen .