Rechtbank

In sommige hoven is het de voorzitter die een motivering schrijft na de beslissing van de jury , in andere hoven worden bijkomende (richtinggevende) vragen gesteld die de motivering inhouden .
Vreemd dat in het laatste geval het antwoord al gekend is voordat er een beslissing is genomen door de jury !

Voor A. leek het bij voorbaat een verloren zaak . Hij zat bijna 30 maanden in voorarrest . Zijn advocaat weigerde hem verder te verdedigen gezien A. bleef ontkennen , maar dat eigenlijk geen zin had . Tot ieders verbazing,  niet het minst van A. zelf sprak de jury de man vrij .
Het was van meet af duidelijk dat het enigmatische jurylid nr.X daar de hand in moest hebben gehad. Tijdens het proces had hij openlijk de leidersrol op zich genomen . Hij wierp zich op als de woordvoerder van de jury en stelde ook de meeste vragen .
Veel later legde hij uit dat het als een soort wraak was voor "iets "wat zijn vader ooit was overkomen , daar die enkele decennia geleden ten onrechte werd gearresteerd . Tijdens de juryberaadslaging wist A. vijf overige juryleden te overtuigen dat de besproken hypothese van het delict niet mogelijk was op de wijze waarop de feiten gepresenteerd waren .

"Ik zweer te spreken zonder haat en zonder vrees , en niets dan de waarheid te vertellen ".
Omdat D. deze volzin niet wilde uitspreken voor het assisenhof werd hij gestraft met een boete van 500 € .  D. wilde door deze actie als aanhanger van een bijzonder kerkgenootschap meer aandacht voor zijn geloof . De rechter wilde absoluut het woord zweren horen . D. wilde niet verder gaan dan "beloven". De waarheid spreken en geen valse getuigenis afleggen ( dat het geloof verbiedt ), kwamen niet meer aan de orde.

Aangestelde juryleden , de zonder opgave van geldige reden hun kat sturen naar de openingszitting van een assisenproces worden gedagvaard wegens het verzaken aan hun wettelijke verplichtingen en krijgen bovendien een fikse boete.

Recht en rechtvaardigheid zijn geen synoniemen . Een vrouw werd door haar echtgenoot neergeschoten en moet de rest van haar leven doorbrengen in een rolstoel. De jury oordeelt dat de vrouw de feiten heeft uitgelokt , ondanks dat dit nergens bleek uit de procesgang .Van voorbedachtheid is evenmin sprake zo vindt de assisenjury. Wel vroegen de juryleden meer uitleg tijdens hun beraad . Het kan zijn dat somminge juryleden zelf realtieproblemen hebben gehad en daarom negatief staan tegenover iemand die zijn partner heeft verlaten . De maximale straf bedraagt 5 jaar voor poging tot doodslag . Reacties blijven dan ook niet uit .