Rechtbank

De benoemingen voor het leven zouden beter worden afgeschaft . Heden ten dage is het bijna onmogelijk om een magistraat uit zijn ambt te ontzetten (uitzonderingen uiteraard daar gelaten, denk maar o.a.aan de sm-rechter),of hij moet strafrechtelijk gezien wel iets heel ergs hebben gedaan .
Een verhaal ,aan iedereen bekend in die kringen,  is de magistraat die al meerdere keren bij een misdrijf was betrokken en nog steeds fier in toga rondloopt en trots recht spreekt . Ook het voorbeeld van de rechter , die wel erg vaak het nieuws haalt de laatste weken , die ondanks waterdichte bewijslast gwoon op de stoel van de voorzitter blijft zitten alsof er niets aan de hand is . Deze voorbeelden zijn funest voor de geloofwaardigheid van Justitie . De apologie van de vaste benoeming is bekend .In elk geval weegt het hypothetische voordeel niet op tegen de nadelen . Vaste benoeming kan leiden tot arrogantie en zelfgenoegzaamheid .
Het Copernicusplan voor magistraten stelt dat deze groep permanent geevalueerd moet worden . Maar door wie? Politici zouden geschikt zijn als niet de scheiding der machten niet een groot goed zou zijn . En de Hoge Raad voor de Justitie staat te dicht bij het onderzoeksveld , daar zou belangenverstrengeling van komen. Wellicht zou een onafhankelijk extern bureau een goede keuze kunnen zijn .
De magistratuur is allergisch voor pottenkijkers , maar waarom ? Het zou goed zijn dat de magistratuur om externe terugkoppeling zou vragen . Een systeem van permanente evaluatie en benoemingen voor een beperkte duur zouden de kwaliteit van de rechtsspraak enorm ten goede komen. Minderwaardige broeders zouden het klooster verlaten en een afgeslankt maar hoogwaardige broederschap zou overblijven . Dat de overblijvende magistraten beter betaald en voorzien moeten worden is een open deur.
Ook een interne controle met terugkoppeling zou kunnen meehelpen met het probleem van de rechtsspraak . Bijna nooit weten magistraten welk een weg een door hen berechte dader aflegt . Zelfs niet als het vonnis omstreden is,  wordt bestreden en herroepen en hervormd wordt in beroep.