Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ( EHRM ) in Staatsburg heeft België op 2015 - 11 - 17 veroordeeld
tot het betalen van 42000 Euro voor het gevangenisregime waaraan hij is onderworpen geweest.
De betrokkenen, meermaals een spookbeeld voor cipiers werd meer dan 40 maal van gevangenis binnen België overgeplaatst.
Het Hof oordeelde dat er getalmd werd met het opleggen van een therapie terwijl betrokkenen an het syndroom van Ganser ( gevangenispsychose ) zou lijden.
Die elementen met de weigering om een aanpassing door te voeren aan de straf ondanks de negatieve evolutie van zijn gezondheid, hebben 
"bij de veroordeelde een achteruitgang kunnen veroorzaken. Die achteruitgang ging verder dan de onvermijdelijke late van lijden die inherent is aan de opsluiting"

Het Laatste Nieuws 20151118