Penale boetes worden door een politie- of correctionele rechtbank uitgesproken.
Vaak bij niet betaalde verkeersovertredingen maar ook bij niet betalen onderhoudsgeld of diefstal.
Eind 2015 bleek dat ruim 60% van de in 2014 opgelegde boetes nog niet betaald was.
In 2015 werd voor een totaal van ruim 256 miljoen euro aan penale boetes opgelegd; daarvan was eind
2014 nog ruim 158 miljoen euro nog niet betaald. Het probleem is dat de samenwerking tussen Justitie
(opleggen van de boete) en Financiën (innen van de boeten). Sedert 1 februari 2015 is een nieuw systeem
in werking waardoor de fiscus de achterstallige boetes kan opvolgen.

Het Laatste Nieuws 20160426