Eind 2009 overlijdt een medegedetineerde onder verdachte omstandigheden.

Vooraf gingen chronische pesterijen van penitentiaire beambten en het niet verlenen van directe hulp door het gevangenispersoneel aan een medemens zijn dan ook in deze zeer opvallende gebeurtenissen.

 Als een medegedetineerde  zich aanbiedt eerste hulp te verlenen wordt hij weggestuurd. Terwijl een tiental penitentiaire beambten als zoutzakken en honend toe staan te kijken, duurt het minuten vooraleer professionele hulp komt opdagen.

Betreffend slachtoffer wordt naar een ziekenhuis gebracht in comateuze toestand, waar hij niet meer ontwaakt en overlijdt enkele dagen na het voorval.

De procedure die door verschillende mensen onafhankelijk werd opgestart bij het Comité van Toezicht werd eerst na 3 maanden officieel afgesloten.

Het resultaat dat de commissie van toezicht hier bereikte: de Directie van de gevangenis is ingelicht en verdere maatregelen en acties worden niet genomen en blijven achterwege.

 

Met andere woorden: problemen, en dus ook dergelijke structurele problemen worden in dit geval niet aangepakt door de directie noch door het Comité van Toezicht. Maar het is wel degelijk dat deze gebeurtenissen ons gedetineerden ook morgen kunnen overkomen.