Inkomsten en uitgaven zullen per gevangenis verschillend zijn. In onze strafinrichting zijn de volgende regels en regelingen.

Inkomsten:
Maximaal mag uit werk per maand €360,- worden verdiend in onze strafinstelling. Lijkt een aardig bedrag, maar hierover straks meer.
Grofweg zijn er 2 categorieën van werk:
1. Huisdiensten (fatik, onderhoud, wasserij…), die per uur worden betaald (uurloon €1,14) en
een normale werkdag hebben van 7,5 uur.
2. werkhuizen (waar stukwerk wordt verricht; betaling aan de hand van aantallen die worden
gemaakt (maximale verdiensten €360,- per maand)
Opmerkingen:
- de verdeling van inkomsten van derden (klanten van de werkhuizen) is 60%
gevangeniswezen en 40% wordt uitgekeerd voor de lonen van de gedetineerden.
- de contractanten met bedrijven die gebruik maken van de diensten van de werkhuizen in
de gevangenis, worden niet aangepast voor wat betreft inflatie/indexering (een
overeenkomst die ooit is vastgelegd blijft gelden; m.i. economisch onverantwoord!!!).
Voor medegedetineerden die studeren tijdens de werkuren wordt een vergoeding van €0.62/lesuur voorzien.
Bij stakingen (en niet bij betogingen, voor gedetineerden is er geen verschil m.i.) wordt een vergoeding en €0.62 uitbetaald.
Indexering van lonen (aan de hand van een “intern aankoopmandje”) is niet bespreekbaar, gezien de lonen van de huisdiensten betaald worden vanuit het Ministerie.

Uitgaven:
Vaste “kosten”, maar niet verplicht:
- huur televisietoestel (braadbeeld) inclusief beperkte (analoge) kabeldistributie €27,-/maand
(d.w.z. dat voor de “gevangenis nv” er maandelijks een bedrag van ruim €2000,- winst is en
bestemd voor “het steunfonds”)
huur computer €35,-/maand (geen internetverbinding)
Vaak dient ook betaald te worden voor gerechtskosten (en burgerlijke partij); hiervoor wordt algemeen een bedrag van €25,- tot €50,-/maand uitgetrokken (is niet verplicht maar wel aan te raden m.b.t SURB en VI).
De prijzen van aan te kopen goederen en producten (ook telefoonkosten) worden t.o.v. de normale prijzen die buiten de muren worden gehanteerd met 7% verhoogd. Deze “opprocenten” zijn bestemd voor het “steunfonds” van de inrichting.
“Het steunfonds”helpt de echte behoeftige onder de gedetineerden. Tevens worden door deze instantie binnen de instelling ook kosten van jaarlijkse bbq, toneelvoorstellingen, eindjaarfeesten, ….betaald. M.a.w. deze happenings waar ook mensen van buiten de muren worden uitgenodigd worden volledig betaald door de gedetineerden (zonder dat hierom wordt gevraagd!!!)
Tot voor enkele jaren werd consequent van de maandlonen 10% op een aparte rekening gezet, zodat bij het verlaten van de gevangenis een redelijk bedrag te innen was. Echter door de vernieuwde wetgeving is deze regelgeving afgeschaft. 


Datum:  20120205